Ordføreren svarer husflidslaget:

– Arbeidet som er lagt ned så langt er ikke ensbetydende med at dette prosjektet blir gjennomført

I en mulighetsstudie presentert av Holtålen kommune og Coop Oppdal er riving av dagens Ålentorg en mulighet.

I dette debattinnlegget svarer ordfører Jan Arild Sivertsgård på innlegget fra Holtålen husflidslag der de stiller flere spørsmål rundt ei eventuell riving av Ålentorget. 

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hei, og takk for deres innspill i brev og leserinnlegg fra 24. april! 

For meg er det viktig at kommunens innbyggere deler sine meninger i forbindelse med slike prosesser. Alle innspill i denne saken, og i andre fremtidige saker, blir satt pris på og lest grundig. 

Bakgrunnen for muligheten «nytt Ålentorg» er at innbyggerne i Holtålen over en lengre periode har etterlyst en dagligvarebutikk i Ålen med et annet priskonsept enn Marked.

Da Coop Oppdal tok kontakt med kommunen for å se på muligheten til å bygge en ny butikk i Ålen sentrum tilbake i 2021, var dette noe jeg og de øvrige medlemmene av formannskapet i forrige periode så på som en spennende mulighet som burde utredes grundig. Vi ba kommuneadministrasjonen bistå Coop Oppdal i utredningsarbeidet for å komme frem til ulike alternativer som sikret et best mulig resultat for vår kommune.

Dette mener jeg var helt riktig avgjørelse, fordi slike utredninger gir oss et grunnlag til å se om det er verdt å satse på. Og ikke minst må vi se på hvilke muligheter vi får når noen vil investere i vår kommune. 

Nå venter vi på mulighetsstudien som det jobbes med, og som også vil si noe om kostnadene et slikt prosjekt vil ha og hvordan det eventuelt kan finansieres. Og hvordan løsningen blir for bygget når alle detaljer er på plass for leietakere. Det er Coop Oppdal som betaler for dette utredningsarbeidet for egen risiko, som gjør at det ikke er knyttet utgifter eller risiko til arbeidet for Holtålen kommune sin del. 

Coop Oppdal har selvfølgelig sine forventninger til en ny butikk, men det har også Holtålen kommune. Jeg er sikker på at kommunestyret, sammen med kommuneadministrasjonen, vil arbeide for å sikre at våre innbyggeres interesser blir ivaretatt best mulig. Både for enkeltpersoner, næringsliv, lag og foreninger.

For en eventuell ny Extra-butikk i Ålen skal ikke komme på bekostning av tjenestetilbudet som leveres til våre innbyggere. Ny Heksem bru og flere omsorgsleiligheter er -prosjekter, som kommunen skal gjennomføre. En ny Coop Extra-butikk som i mulighetsstudiet er et kan-prosjekt, som kommunen kanskje er med på å gjennomføre. 

Det er viktig for meg å være helt tydelig på at arbeidet som er lagt ned så langt, og som nå pågår, ikke er ensbetydende med at dette prosjektet blir gjennomført. For Holtålen kommune sin del er det kommunestyret som til slutt skal fatte et vedtak. Det er ikke Coop Oppdal, kommuneadministrasjonen eller ordfører som avgjør hva som skjer etter at mulighetsstudien legges frem og alle fakta er på bordet. 

Jeg vil fortsette å arbeide for et annet dagligvarekonsept i Ålen sentrum med lavere priser og godt vareutvalg. Det syns jeg vi alle fortjener, og spesielt barnefamiliene i kommunen vår. Om det blir gjennom bygging av nytt Ålentorg er på ingen måte sikkert. Det skal og må vi vurdere etter at mulighetsstudien er ferdig. 

Med vennlig hilsen

Jan Arild Sivertsgård (Ap)
Ordfører i Holtålen kommune

Powered by Labrador CMS