Om Fjell-Ljom

Om Fjell-Ljom

FEIRER: Staben i Fjell-Ljom feirer opplagsveksten med kake og ekstra gode tilbud til nye abonnenter. Fra venstre Trond Haugan, Marius Haugan Lillegjære, Ingrid Hemming, Nils Kåre Nesvold, Morten Haugseggen, Eva Haukdal og Cecilie Bergan Stuedal.

Fjell-Ljom er lokalavisa for Røros og Holtålen. Avis utgis av selskapet Fjell-Ljom As som eies av en rekke aksjonærer.

Avisas mål er å være ledende på lokal formidling av nyheter, reportasjer og annonser.

Startet i 1886

Avishistorien på Røros starter i 1868. Da ble den første avisa i bergverkbyens historie utgitt. Base for avisa, som ble kalt Fjeldposten – Søndre Trondhjems amtstidende, var en gård på Flanderborg i sentrum av bergstaden. Andreas Halvorsen fra Kristiania startet Fjeldposten, og han var både redaktør, typograf og trykker. Halvorsen opplevde aldri noen suksess med sin avis, som var et talerør for de konservative. Avisa kom ut hver lørdag. Det sies at opplaget var oppe i 150 eksemplarer på det meste.

Fjeldposten støttet tidlig Johan Sverdrup i motstanden mot venstremennenes inntreden i norsk politikk. I 1883 tok trykkeren Olaf Olsen over utgiveransvaret. Olsen var radikal venstremann og røk fort uklar med avisas eiere og abonnenter, som stort sett var de bedrestilte på Røros. Olsen ble degradert til trykker i 1884. Olsen bestemte seg for å lage sin egen avis, og i siste nummer av Fjeldposten i 1885 fulgte det med et bilag.

Bilaget skulle vise seg å bli starten på slutten for Halvorsens aviseventyr, for det var et prøvenummer av Fjell-Ljom. Januar 1886 kom første nummer av Fjell-Ljom ut, og et år senere var Fjeldposten historie. Olaf Olsen hadde med seg Eilif Holstad og Ole Strand i nye avisa. Med undertittelen Frisindet blad for Røros, Aalen og Nord-Østerdalen var løpet lagt for en frittalende og engasjerende avis, som raskt vant en stor leserkrets, spesielt blant de yngre. I 1891 flyttet virksomheten inn i egne lokaler i bergstaden. Det er i dag pressemuseum og huser en rekke gjenstander fra avistidas begynnelse på Røros. En eller flere ganger i året går det an å følge gammel avisproduksjon i Pressemuseet Fjeld-Ljom.

Fjell-Ljom har huset en rekke kjente kulturpersonligheter opp gjennom tidene. Av de meste kjente er naturligvis forfatteren Johan Falkberget. Arne Garborg og Olav Kvikne er andre sentrale navn i norsk kulturliv med bakgrunn i Fjell-Ljom. Avisa ble forbudt av tyskerne i 1943 og tapte sin dominerende stilling i distriktet som følge av dette. Den gikk gjennom en konkurs i 1976, der rettigheten til bruk av navnet ble overført til en venneforening. Etter den gang har ulike personer tatt et tak for å bevare den gamle avisa, og på slutten av 1990-åra ser det ut til at den tradisjonsrike lokalavisa endelig har fått et trygt fundament å drive sin virksomhet på også i årene som kommer.

Digitalt taktskifte

Den utkommer nå ukentlig og dekker Holtålen og Røros kommune. Fra september 2019 har avisa også en fullverdig nettside.

Fra 2019 har avisa hatt en betydelig opplagsvekst og satte i 2022 opplagsrekord. I dag har avisa et godkjent opplag på 2.602. Det er en netto vekst på 61 abonnenter i 2022.

Fjell-Ljom har også i 2022-2023 gjennomført et digitalt taktskifte og produserer i dag en rekke podkaster og videoreportasjer i tillegg til å overføre viktige begivenheter direkte.

Kontaktinformasjon til redaksjonen finner du her.

Powered by Labrador CMS