Butikksjefen oppfordrer til saklig tone:

– I morges møtte jeg fortvilte ansatte på jobb som har fått stygge tilbakemeldinger i helga, og det er bare trist

Mulighetsstudie: Holtålen kommune og Coop Oppdal har lansert riving og nybygging av Ålentorget som den beste løsninga for å etablere en Coop Extra-butikk i Ålen sentrum. Det har skapt reaksjoner. Nå ønsker butikksjef Einar Haseth (innfelt) ved dagens Coop Marked å oppklare en del forhold i saken.
Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Dette er en kommentar til mulighetsstudien for Coop Extra i Ålen som mange nå er opptatt av, spesielt på sosiale medier. Det er mange meninger og stort engasjement, og det er bra.

Jeg vil oppfordre alle til å holde en god tone i debatten, enten den foregår i kommentarfeltene på FB, eller på bygda. I morges møtte jeg fortvilte ansatte på jobb, som har fått stygge tilbakemeldinger i helga, og det er bare trist.

Så til saken. Det har kommet frem en del feilinformasjon underveis, og dette er ment som et forsøk på å belyse fakta, ikke til å ta stilling til plassering av butikk.

I Coop er det fem dagligvarekjeder: Matkroken, Marked, Prix, Extra og Obs.

Coop Marked, som vi hører til, er i hovedsak lokalisert på mindre plasser rundt omkring i landet, men med felles sentral administrasjon i Oslo. Det betyr at all markedsføring og prissetting styres derfra, så for å presisere: Priser på varer er de samme på alle Coop Marked, som for eksempel Glåmos, Brekken, Vingelen og Kvikne, som er de nærmeste naboene i vår kjede.

Vi innså for flere år siden at vi måtte gjøre noe med butikken hvis vi skal håndtere veksten vi har hatt de siste årene. Vi har også fått klar beskjed fra våre kunder gjennom vår løpende kundemåling om at butikken er bra og har trivelige ansatte, men vi har for høye priser.

Det ønsker vi å gjøre noe med, vi ønsker å gi våre kunder et bedre dagligvaretilbud.

Det er også mange som handler på Røros, hvor vi har både Extra, Kiwi og Rema. Det er disse kjedene vi blir sammenlignet med, og vi ønsker å redusere handelslekkasjen dit. Hvis vi kan få de samme prisene i Ålen, har vi en mulighet for å klare det.

Lavpriskjedene er stort sett lokalisert på større tettsteder og i byer, og det er nok kun Coop som har interesse av å bygge en ny lavprisbutikk i Ålen. Hvorfor? Jo, fordi Coop Oppdal vil at midlene skal brukes der de skapes. Det er derfor det i det siste er bygd nye butikker i Soknedalen og på Alvdal, Domus Oppdal er ombygd, og Domus Tynset og Prix i Haltdalen er renovert, for å nevne noe. Og nå står Ålen først i køen.

Det var to alternativ for oss. Vi kunne ha omprofilert butikken slik den er til Prix, eller vi kan investere og bygge en ny Coop Extra. En omprofilering til Prix hjelper ikke mye, hverken for lavere priser eller større utvalg.

I Coop Extra er det også like priser over hele landet, og vi konkurrerer på lik linje med de andre lavpriskjedene. Lavere priser og større utvalg, og ikke minst ny stor butikk, vil få mange fler til å stoppe. Så vi valgte Extra-konseptet.

Vi kan ikke drive Extra i de lokalene vi har i dag. De lokalene egner seg ikke, vi er nødt til å bygge nytt. Samtidig gir det en mulighet for å utvide Byggmix, de trenger også mer plass. Kanskje kan vi ta inn andre aktører i våre gamle lokaler også.

Derfor tok Coop Oppdal kontakt med kommunen for å se på mulighetene for tomt til ny butikk. Alternativene er beskrevet før, og til å begynne med var det forslag om å bygge på begge sider av Ålentorget, men det ble for trangt. Tomt i området ved Hovet har vært diskutert, og så har vi Snoen, kanskje det beste alternativet isolert sett for oss. Men så ønsker man heller ikke å «flytte» sentrum, for det vil føre til mindre trafikk der dagens sentrum ligger.

Så kom forslaget om riving av Ålentorget opp som et mulig alternativ fra kommunen, som eier av bygningsmasse og tomt. Det ble derfor startet en mulighetsstudie med tanke på nybygg, hvor det skulle være plass til alle dagens aktører.

For oss spiller det mindre rolle hvor butikken bygges, men kommer den utenfor dagens sentrum, vil en stor del av sentrumsaktiviteten flyttes over til et nytt område.

Uten å ta stilling til hvor den bør bygges, vil en ny butikk føre til økt trafikk i bygda, flere vil stoppe, og den vil gi oss et vesentlig bedre dagligvaretilbud enn det vi har i dag.

Einar F. Haseth

Innflytta ålbyggpatriot og butikksjef Coop Marked Ålen

Powered by Labrador CMS