Kommuneadministrasjonen kjenner seg ikke igjen i leserbrevet fra Holtålen husflidslag

Mona Evensen Goa er kommunedirektør i Holtålen. Foto: Cecilie Bergan Stuedal

 

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Debatten og meningene rundt mulighetsstudien med et eventuelt nytt ÅlenTorg med Coop Ekstra skal ha stor takhøyde. Derfor har administrasjonen ligget lavt, også fordi studien er en politisk bestilling/veivalg.

Bakgrunnen for studien, veldig kort fortalt, er blant annet følgende: Kommunen har, over lang tid, fått tydelige tilbakemeldinger fra svært mange innbyggere på at kommunen må ta tak i å få en ny butikk med et annet priskonsept enn i dag. Coop Marked Ålen gjør det godt i alle kundeundersøkelser unntatt pris på varene der de ligger helt på bunn. Vi har en stor handelslekkasje, og vi har et større uforløst potensial i å få flere til å stoppe i handelssentrumet.

Mange stedsalternativer for en ny Coop Ekstra butikk er vurdert, også et alternativ på dyrket mark, som vi ikke ser er noen god løsning i. Kommunen har fått klare tilbakemeldinger fra næringsaktører i handelssentrumet om at en ny dagligvarebutikk MÅ helst ligge der. Kommer den utenfor, frykter de at få stopper og det blir tapt omsetning. Det har kommunen selvfølgelig lyttet til. 

Derfor mulighetsstudien med det som utgangspunkt. Vi skjønner veldig godt at mulighetsstudien skaper reaksjoner, følelser og sterke meninger. Det er greit, men det som er meget ugreit er at aktører trekker fram andre enn seg selv og deres meninger i debatten – og ikke minst navngir personer i administrasjonen – uten å få anledning til tilsvar.Det igjen skaper bl.a reaksjoner og meninger som ikke er debatten verdig mener vi. 

Påstandene fra innehaver av bedriften Moteverkstedet Precieux, som gjengis i Holtålen husflidssalg uttalelse til Ordfører i Holtålen, kjenner ikke administrasjonen seg igjen i. Møte med innehaveren skjedde i god tone, det ble snakket om butikk konseptet, og det ble informert om mulighetsstudien. Akkurat samme informasjon som andre leietakere i samme situasjon hadde fått. Det ble presisert at det er en mulighetsstudie, og at ingen ting er bestemt. Hvis det ble slik at prosjektet skulle gjennomføres så var kommunen tydelig på at vi har et ansvar for leietakerne, og at vi skal gjøre vårt for å bistå i prosessen med å finne nye lokaler – også midlertidige hvis det er aktuelt. Kort og enkelt fortalt. 

Vår jobb i administrasjonen nå er å få jobbe fra mulighetsstudien, som inneholder alle perspektiver, og som til slutt blir behandlet av kommunestyret.

Powered by Labrador CMS