– Bygda mister flere gode tilbud, inklusive oss

ÅLENTORGET: Slik kan fasaden på det nye Ålentorget med Coop Extra-butikk bli seende ut. Men planarbeidet er fortsatt på et tidlig stadium og ingenting er bestemt.

 

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi i Holtålen Husflidslag har gjort oss opp en del tanker angående en eventuell nedriving av Ålentorget, som vi tidligere har blitt informert om.

Vel og bra at Coop Oppdal vil bygge ny matbutikk, men ikke for enhver pris. Hvorfor skal den ligge akkurat der Ålentorget står? Vi forstår det sånn at det «ikke finnes» noen annen tomt, hvordan kan dette være mulig?

Hva slags omkostninger vil rivningsperioden ha for bedriftene/butikkene med støy og flyttinger? Kanskje reduseres det lille kundegrunnlaget de har i rivnings- og byggeperioden? Vi stiller oss tvilende til at mange turister vil «sluses inn». Hvorfor ikke bruke penger til å ruste opp Ålentorget i stedet? Og la Coop Oppdal bygge en flott og ny matbutikk på annen tomt? Eller gjøre som på Tynset at Coop Ekstra ligger på ett plan med alle småbutikkene vegg i vegg?

Hvordan kan kommunen ha råd til både å rive Ålentorget og bygge nytt over Coop-butikken? Når de samtidig bygger ny barnehage, nye omsorgsboliger, nytt kjøkken og har ansvar for veier, bruer og voksende eldrebefolkning? Hva slags profil vil kommunen ha? Hvordan skal en kommune med så dårlig økonomi kunne tiltrekke seg nye innbyggere? Hvorfor blir ikke innbyggerne lyttet til og tatt med på råd i høringer og innbyggerundersøkelser før denne avgjørelsen tas? Og hvorfor gå ut med rivningsstartpunkt før saken i det hele tatt er behandlet politisk? Og hvorfor må mange små og sårbare aktører vike for at en stor aktør med sterk økonomi skal albue seg og «ta over» hele sentrum i Ålen?

Hva med miljøaspektet i dette?

Rivning bør være siste utvei for de som vil redusere klimaavtrykket sitt. Jf. kommunens planstrategi punkt 2.6 klimatilpasning- energi og klima

 Vi tenker videre at det å plassere bedrifter/butikker i 2.etg er lite gunstig.Da vil naturlig nok flere aktører som er der pr. i dag forsvinne, og bygda mister flere gode tilbud, inklusive oss. Blomsterbutikken i 1.etg stiller for eksempel ut blomster utenom åpningstiden og man kan kjøpe blomster med vipps. Dette vil ikke bli mulig i andre etasje. Coop butikken vil også selge blomster, og dette vil sannsynligvis utkonkurrere blomsterbutikken. Kaffekråa kan mest sannsynlig heller ikke ha uteservering når de ligger i andre etasje. De vil miste mange av impulskundene som går forbi. Og stopper på fordi det allerede sitter kjentfolk der. Kreativt og kulturelt tilbud vil med rivning av Ålentorget forsvinne fra det offentlige rom og bare «lønnsomme» butikker vil overleve.

Er det virkelig sånn vi vil ha det i Ålen?

Ålentorget er et 35 år gammelt bygg som har vært gjenstand for en del oppussing, blant annet har vi fått det flotte biblioteket som mange har blitt så inderlig glad i, -og som kommunen har lagt ned mye penger i . Det er ikke bare et vanlig kjøpesenter vi har, men fordi det er så romslig fungerer det også som møteplass for blant annet Ålendåggån, julemarkedet og andre tilstelninger. Det høres så lettvint ut å bare flytte rundt på biblioteket og andre bedrifter/butikker. I tillegg til at kommunen må ta opp enda mer lån vil de menneskelige ressursene bli skadelidende. I det nye bygget vil mest sannsynlig husleiene bli økt og arealene til hver enkelt vil bli mindre. I tillegg til at de minste aktørene muligens ikke vil ha sterkt nok økonomisk grunnlag til å tåle en stor husleieøkning, som igjen fører til færre arbeidsplasser. Nye innbyggere kommer ikke flyttende hit til bygda pga. store og flotte bygninger. Holtålen vil aldri bli som Røros eller Oppdal, og det er heller ikke noe vi tror bygdefolket ønsker at vi skal bli. Det er andre egenskaper som gjør at Ålen er et fint sted å bo.

Vi kan nevne noe forkortet hva vi har hørt blitt fortalt av en nyinnflyttet, og med tillatelse fra vedkommende:

«Grunnen til at vi valgte å flytte til Ålen er; foruten flott natur, møte med et enestående lokalsamfunn der vi har blitt inkludert i nabolaget. Vi var veldig spente da vi flyttet hit. I mange kommuner tar det lang tid å bli kjent og inkludert. Men i Holtålen ble jeg særlig inkludert da jeg begynte å dra på møtene i Husflidslaget som har lokaler i Ålentorget. Gjennom Husflidslaget har jeg allerede etter ett år fått et nettverk her. Biblioteket i Ålentorget er også kjempeflott, det brukes av oss med besøksbarn nesten hver helg. Likeså bassenget når det er åpent.»

Og her følger litt fakta om oss i Husflidslaget:

Vi er et meget aktivt Husflidslag, og vi har lokaler i Ålentorget. Medlemstallet har mer enn doblet seg siden vi flyttet til hit, pluss at alle våre arrangement er åpne for alle også for de som ikke er medlemmer. Hver onsdag arrangerer vi møter hvor 10-20 personer kommer og gjør håndarbeid/ håndverk med ulike tema. 

Vi avholder forskjellige kurs innenfor håndtverk, bla har vi de siste 2 årene avholdt to kurs i bunadssøm. Der disse 11 deltakerne har produsert hver sin Ålendrakt! Vi har en flott og sentral butikk der ca. 55 medlemmer og andre produsenter selger sine husflidsprodukter. Husflidslaget drives på dugnad (gjennom loddsalg, prosenter fra salg av produktene og kaffesalg) Dette gir en stolthet til oss medlemmene i Husflidslaget. 

Vi bidrar til integrering av nye innbyggere og flyktninger, og fungerer som et sosialt lim i samfunnet. Eldre fra helsesenteret kommer også ofte innom for en prat og hjelp til håndarbeid. Husflidslaget er ikke et profittforetak, men betyr så mye for helheten og innbyggerne i Holtålen. Det betyr mye at butikken ligger sentralt og i 1 etg, og er tilgjengelig for de som er dårlig til beins og for de som ikke kjører bil.

Historisk sett har Husflidslaget hatt utsalg i Ålentorget siden 2017 og flyttet inn i de lokalene vi har pr. i dag i 2020. Antall medlemmer har bare økt siden vi flyttet ned fra andre etasje på Coop, og salgstallene har også økt betraktelig. Flere av butikkene på Ålentorget kan være «impulsbutikker» – altså får vi mye impulsivt besøk av folk som tilfeldigvis skal innom kråa, frisøren eller noen av de andre stedene. Og de legger igjen penger hos oss. Dette handler veldig mye om den gode plasseringen butikkene på senteret har. 

Skal Coop ligge i første etasje og ha eneretten der, vil ikke de samme impulsive kundene ta turen opp i andre etasje - med mindre de har et spesifikt ærend der. Husflidslaget fikk en muntlig lovnad av forrige ordfører om at vi ikke måtte vike plassen for næringsaktører …

Moteverkstedet Precieux

Vi har fått tillatelse fra Liv Helen om å skrive om hennes opplevelse som nyinnflyttet til bygda vår; mulighetenes kommune:

Liv Helen startet med moteverksted/redesign av klær i desember 2023 og fikk leie lokaler på Ålentorget. Hun kjøpte seg et hus i Ålen, og meldte flytting til kommunen. Hun ønsker å vie all sin tid til butikken sin, når hun blir pensjonist fra stillingen som seniorkonsulent i Statens Vegvesen nå i 2024. 

Den 5. februar ble hun innkalt til møte med kommunen. Hun gledet seg veldig, og hadde sett for seg at kommunen ville ønske henne velkommen og gi henne en skriftlig leiekontrakt. Da hun kom til møtet med Olve Morken og Jørand Gjersvold, fikk hun vite at Ålentorget skulle rives og at hun måtte flytte ut innen august 2024.

Liv Helen ble sjokkert over det som hendte, dette var litt av en kalddusj i stedet for en varm velkomst å få! Hun spurte om de da hadde andre lokaler til henne, noe de ikke hadde å tilby, og hun fikk beskjed om å ordne noe eget selv. Liv Helen stengte da butikken og har ikke hatt åpent etter dette. Nå har hun meldt flytting ut av kommunen igjen og avventer sitasjonen. Hun rakk omtrent ikke å få butikken oppe å gå før hun måtte begynne å pakke den ned igjen.

Vi syns det er skremmende at denne kreative dama med guts blir behandlet på denne måten. Vi skjønner godt at hun ikke følte seg velkommen til bygda hvor det nylig har blitt opprettet stillinger for folk i kommunen med stillingsbeskrivelser som: «prosjektmedarbeider i bygdevekstprogrammet». Innunder dette programmet skal det blant annet ivareta og skape næringsliv, det skal satses på å skape arbeidsplasser og å bidra til økt bosetting. I dette tilfellet med Liv Helen feilet kommunens program stort på alle punkter. Skal dere reklamere med «mulighetenes kommune» bør dere handle deretter. Da er det innbyggernes ve og vel som bør komme i første rekke!

Nylig holdt professor emeritus Reidar Almås foredrag på biblioteket, om «Ei skjebnetid for Bygde-Norge». Godt over 50 personer fikk med seg et budskap han gjentok flere ganger, og det var dette med samhold, frivillighet og dugnad i bygdene. Som en av Norges fremste bygdeforskere trakk han fram at kommuner, næringsliv og folket må jobbe sammen mot felles mål og trekke i samme retning. Han nevnte videre at krangel, uenighet og skandaler skader omdømmet til ei bygd og kan henge ved samfunnet i lang tid. 

Bygder er helt avhengige av å ha et godt omdømme for å tiltrekke seg folk, derfor vil store skandaler være ødeleggende for bygdeveksten. Da er det viktig for en kommune å ha innbyggerne med på laget og være inkluderende fra start i store prosjekter. Det kan fort hende storparten av innbyggerne er imot en stor koloss av et Coop-bygg som ikke passer inn i vårt bygdemønster der Ålentorget står. Og er det da bygdas folk eller Coop Oppdal kommunen ønsker å tilfredsstille?

 Fra alle oss i Holtålen Husflidslag

Powered by Labrador CMS