Fjell-Ljom mener:

Mulighetsstudien: Vis oss alle alternativene

FLERE ALTERNATIVER: Holtålen kommune og Coop Oppdal har sammen utredet flere alternativer for mulig etablering av en Extra-butikk i Ålen sentrum. Men det er kun ett alternativ de har vist fram for allmennheten. Fjell-Ljom mener alle alternativene må fram i lyset.

Debatten rundt hva som skal skje med Ålentorget og en mulig etablering av Coop Extra-butikk som erstatning for dagens Coop Marked, har for alvor tatt fyr.

Fjell-Ljom, som den rendyrka lokalavisa vi er, følger vi selvsagt denne saken nøye, og vi er glade for at mange velger å benytte oss som debattforum.

Det er ikke vår oppgave å ta standpunkt for eller imot noe konkret alternativ i saken. Hvorvidt det alternativet som kommunen og Coop Oppdal presenterte på en pressekonferanse tidligere i år faktisk er det beste, tar vi ikke standpunkt til. 

Det vi imidlertid finner oppsiktsvekkende er at det kun er dette ene konkrete alternativet som er presentert for offentligheten når Holtålen kommune åpent innrømmer at de også har sett på og utelukket flere andre alternativer – uten noen form for demokratisk behandling av disse.

For det er heller ikke administrasjonen i Holtålen kommune sitt mandat å forkaste ulike alternativer. Ei heller er det Coop Oppdal sitt. Eller ordførerens.

Hva som er den beste løsninga for etablering av Coop Extra i Ålen sentrum, er ei beslutning som kun kommunestyret skal ta, og det er etter en åpen og demokratisk prosess der alle interessenter har fått anledning til å delta i en åpen høringsrunde som inkluderer samtlige alternativer.

Det at Holtålen kommune så langt ikke har offentliggjort noe som helst utover det ene alternativet de presenterte på pressekonferansen 1. februar, er en vesentlig årsak til at debatten har tatt fyr. For når folk flest blir utestengt fra deltakelse i et prosjekt som vil ha så stor betydning for lokalsamfunnet, fører det til større mistenksomhet, skepsis og misnøye.

At ledelsen i Holtålen kommune lar seg overraske over den reaksjonen fra sin egen befolkning er – vel – overraskende. I stedet for å drive med en form for «retorisk brannslukking» av disse reaksjonene, bør kommunen heller først som sist anerkjenne behovet for langt større åpenhet i saken, og offentliggjøre samtlige alternativer.

Fordi ingen konkrete alternativer er vraket før våre folkevalgte har bestemt at de er vraket. Den beslutninga tas i det åpne demokratiske forum, ikke i de lukkede rom.

Powered by Labrador CMS