– Plutselig omfatter SVs naturforbud også boligbygging i grendene på Røros

FRUVOLLEN: Tiltakshaver og innleggsforfatter Steinar Skjerdingstad (innfelt) ønsker å gjennomføre et betydelig, men svært omdiskutert utbyggingsprosjekt på Fruhaugen. Selve prosjektet går under navnet Fruvollen.
Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Planutvalget behandlet Fruvollen i sitt møte torsdag 11. april med vedtak om full stans uavhengig av om planene er i tråd med kommuneplanens ferske arealdel eller ikke. Forslaget kom fra SV-leder Christian Elgaaen og ble støttet av Arbeiderpartiets representanter.

Med våre planer, prøver vi å minimere masseuttak, masseflytting og CO2- utslipp, og derimot tilpasse bygging til natur og omgivelser uten for store inngrep. Gjennom å utvikle boligtomter, hytter og landskapshotell på Røros, ønsker vi å bidra til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling.

Er det ønskelig å beholde og skape nye arbeidsplasser i byggenæring, reiseliv og sørvis? Eller ikke?

Det er viktig å merke seg at ingen offentlige planmyndigheter som statsforvalterens miljøvernavdeling, fylkeskommunens kulturminneforvaltning eller samferdselsmyndighetene er negativ til planene.

Planutvalget så i sitt møte bort fra kommuneadministrasjonens forsøk på finne en kompromissløsning for Fruvollen. Planforslaget som ligger på bordet nå inneholder hele fem ulike alternativer, fra kun ti boligtomter til det mest omfattende forslaget med landskapshotell. Alle de nye alternativene er nedskaleringer av høringsforslaget. Plutselig omfatter SVs naturforbud også boligbygging i grendene på Røros.

Som tiltakshavere, har vi all grunn til å forvente at et reguleringsforslag som er i tråd med gjeldende og juridisk bindende arealplan også blir vedtatt. Arealplanens oppgave og misjon er nettopp å legge overordnede strategiske føringer for kommunens utvikling i planperioden og skape forutsigbarhet for tiltakshavere og administrasjonen. Vi har for eksempel fått krav fra kommunen om å regulere minimum ti boligtomter i området, og etter dette møtet er altså beskjeden: Absolutt ingen hverken bolig- eller hyttetomter.

Hvilke konsekvenser får det for kommunen at arealplanen allerede etter tre år må anses verdiløs? 

Man kan ha forståelse for at et næringstilbud som ikke ligger i arealplanens definerte formål avslås av politikerne, nettopp av den grunn. Men altså ti boligtomter i tilknytning til eksisterende boligfelt og kommunal infrastruktur? Stedsutvikling, grendeutvikling, levende bygder - sterkt etterspurt i kommuneplanens samfunnsdel som kommunestyret vedtok i høst.

Administrasjonens saksfremlegg inneholder som sagt fem ulike alternativ. Vi mener alle alternativene som ligger på bordet er gode. Og ja, vi mener alternativ 1 er det beste, nummer 2 nest best og så videre. Alle alternativene vil medføre positiv og viktig utvikling.

Jeg oppfordrer partiene og kommunestyrerepresentantene til å vurdere og votere over alternativene ett for ett, med fokus på hva som er det beste for Røros.

Powered by Labrador CMS