Skjerp deg, Ingulf

SLÅR TILBAKE: Per Morten Hoff kommer med tilsvar til Ingulf Galåen i dette debattinnlegget.
Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Redd for å bli avslørt», skriver Ingulf Galåen i debattinnlegg hvor han forsvarer at tiltakshaver for Fruvollen AS skal arrangere et informasjonsmøte hvor kun de som er positive til prosjektet er velkommen. Dette ifølge innbydelsen.

Ingulf bommer kraftig i sitt innlegg.

For det første, det er ikke Hoff & Co., slik han skriver, som står bak innlegget «PR-stunt for Fruvollen». Det er kun Hoff. Jeg er berørt nabo, og jeg har i henhold til Plan- og bygningsloven levert mitt høringsinnspill til saken, og det er en demokratisk rett å ytre seg. For de som er imot utbygging, er det ingen ting å avsløre.

Mitt innlegg om PR-stuntet til tiltakshaver går på at det er klare regler for kommunal saksbehandling. Det hadde vært etter boka om tiltakshaver hadde presentert alle relevante fakta i saken før høringsfristen gikk ut. Denne saken har vært på høring for andre gang, og det er det grunnlaget våre politikere snart skal ta stilling til. Ikke nye momenter.

Ekstraomganger

93 personer hadde ved høringsfristens utløp 2. september 2023 signert høringer mot tiltaket og elleve personer for. Totalt 75 høringer kom inn.

Et forsøk på å påvirke saken med nye argumenter og endringer etter at høringsfristen er over er uheldig og åpner for en helt ny praksis. Ikke alle som fremmer en reguleringsplan kan leie Storstuggu og invitere gjester til å fremme sin sak.

I Fjell-Ljom uttaler Skjerdingstad følgende:

«Vi skal ha et informasjonsmøte der vi vil informere om prosjektet og sånn som vi tenker det i dag, utover det som ligger i selve reguleringssaken som har vært på høring.»

Merk at han skal informere utover det som ligger i selve reguleringssaken. Det er jo her problemet ligger. Ekstraomganger er ikke en del av Plan- og bygningsloven.

Avslørt

Både Ingulf og Skjerdingstad benytter seg av hersketeknikk.

Ingulf skriver følgende:

«Hoff og andre naboer som ikke unner andre å få bosette seg eller få bygge hytte i bygda vår har drevet en kampanje sterkt preget av desinformasjon, og overdrivelser.»

Og videre:

«Uriktige påstander gjentas gang på gang.»

Skjerdingstad bruker samme retorikk:

«Hoff får mene hva han vil. Noen bidrar i stor grad til å spre feilinformasjon.»

Dette begynner å ligne på Donald Trump-retorikk.

Det hadde vært svært oppklarende om de to kunne dokumentere hvilke opplysninger som er feilaktige. Jeg har etterspurt det tidligere.

Påstanden om at jeg «ikke unner andre å bosette seg i bygda» er meningsløs og stygg. Ingulf bruker i sitt innlegg overskriften «avslører seg selv». Men det kommer jo ingen avsløring.

Den som har avslørt seg selv er tiltakshaver. Nå skal det grønnvaskes og hjernevaskes i et siste desperat forsøk.

Tinglyst beiterett

Tiltakshaver har vært opprørt over at jeg har omtalt skjemaet som han sendte inn til Røros kommune som grunnlag for å begynne arbeidet med sine hytteplaner. Her krysset han av «nei,» på spørsmål nummer 8: Om området benyttes til beite av sau, storfe eller tamrein.

På spørsmål nummer 22: Kommer tiltaket i berøring med private avtaler som kan være relevant for gjennomføringen av tiltaket; vei, hogst, beite, jakt og så videre? Her svarer Skjerdingstad:

«Har ikke kjennskap til at det berører private avtaler.»

Han underslår at det foreligger en tinglyst avtale om beite på eiendommen. Han unnlater å opplyse at han ikke har veirett. Veien må over annen grunneieres eiendom. Å ikke opplyse om en tinglyst avtale er alvorlig, spesielt når vi snakker om et offentlig skjema.

Det har blitt fremstilt at jeg feilinformerer om dette, men skjemaet finnes i arkivet til Røros kommune, og alle kan søke det opp.

Aprilsnarr?

Men den største aprilsnarren er påstanden «det er mer bærekraftig å bygge hytter på Fruhaugen, enn andre steder på Røros».

Det er Skjerdingstad som sier dette i et intervju i Fjell-Ljom. Å åpne et nytt urørt område blir aldri bærekraftig. I tillegg har området svært mye myr. Forbud mot graving i myr er varslet av regjeringen.

Å bygge mer bærekraftig er selvsagt spennende, og de fleste i byggebransjen jobber med slike løsninger. Det er rik anledning til å bygge bærekraftig i eksisterende hyttefelt. Dessuten er det helt i tråd med kommunens foreliggende planer.

Per Morten Hoff

Powered by Labrador CMS