Firebarnsmoras budskap til politikerne:

– Slutt å jobbe mot oss, jobb med oss!

KLAR BESKJED: Innleggsforfatter Kjersti Sorken har et tydelig budskap til lokalpolitikerne i skolestruktursaken.
Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mitt navn er Kjersti Sorken, bosatt på Glåmos med mann og våre fire døtre i alderen 0–10 år.

Her bor vi fordi vi elsker samholdet, mangfoldet, friheten og tryggheten denne bygda og menneskene rundt omkring tilbyr. Vi er bygdefolk i hjertet og brenner for denne levende bygda.

Dette er et perfekt sted å vokse opp. Vi har barnehage, Glåmos alpina, frisbeegolfbane, skotthyll, Glåmosdagan, tombola, juletrefest, et samfunnshus med mange muligheter, et bygdelag med planer, et prisvinnende samvirkelag, samt mye annet.

Og vi har skolen vår. Her er det trygt og oversiktlig. Det er muligheter for å ta med klasserommet ut. Her blir alle sett og hørt, og lærerne har både tid og mulighet til å tilpasse til den enkelte elevs behov. Lærerne står fritt og har muligheter til å legge opp skoledagen på forskjellige måter. Elevene blir godt fulgt opp, både faglig og sosialt, og barna samarbeider og leker på tvers av årstrinn og alder, og dette er det mye læring i. Og sammen med Glåmos barnehage, har de de to siste årene hatt et tverrfaglig samarbeid for førskolebarna, et kjempegodt tilbud, der overgangen fra barnehage til skole blir mye lettere. Her har de ansatte virkelig vært kreative og turt å tenke annerledes.

Det er lagt ned mye jobb i dette, og kanskje for ingenting? Og til hvilken pris?

Nå står vi atter en gang med skolenedleggelse på agendaen, denne gangen nesten tredd nedover hodet på oss, i alt hastverk. Denne gang er det lagt frem kun nedleggelse som alternativ, to alternativer der kun datoer skiller dem. Akkurat som om en nedleggelse allerede er vedtatt og bestemt, noe den ikke er.

Jeg vil også kommentere et utsagn fra siste formannskapsmøte:

«Dette handler ikke bare om Glåmos skole, men også om Røros skole. Jeg frykter det vil bli svært vanskelig å gi de 500 elevene ved Røros skole det de har krav på hvis vi ikke legger ned på Glåmos.»

I mine øyne er Glåmos og Røros likeverdige, og alle barn like viktige. Er det virkelig greit å stjele fra naboen, så lenge det gagner en selv?

Det er ikke til å stikke under stol at Røros skole har store utfordringer på grunn av for lite midler og manglende ressurser fra høsten av. Det er bekymringsverdig, jeg deler også denne bekymringen, vi bryr oss om naboene våre, vi er samme kommune. Og vi som har barn på Glåmos, skal også sende de på ungdomsskole på Røros, så dette er en felles utfordring.

Men som nevnt overalt den siste tiden, hvis man regner på det, så vil en eventuell nedleggelse av Glåmos skole bare dekke en bitte liten brøkdel av det Røros skole mangler.

Er det verdt å ofre ei hel bygd for denne brøkdelen? Når mesteparten av midlene må letes etter et annet sted uansett? Håper virkelig dere leter andre steder i tillegg. Hvorfor bruke alt av fokus og alle krefter på å grave etter denne lille brøkdelen, og gå tapende ut av det, i stedet for å grave andre steder og kanskje finne større brøkdeler?

Denne hjemsøkende ideen om at å legge ned Glåmos skole kan redde Røros skole er hakk i plata og bortkasta energi.

Denne situasjonen har vi kommet i, (igjen) på grunn av for lite budsjetterte midler til skole. Kanskje neste gang dere setter opp budsjett, hør på de som vil legge litt mer penger i denne kategorien, det skulle man kanskje tro at alle begynte å skjønne når dette er et tema flere ganger i tiåret.

Barna er tross alt fremtiden vår. Dagens lærernorm har vært lik den er nå siden 2017, så her har det vært mulig å planlegge bedre. Og etter å ha lest bekymringer fra FAU ved Røros skole, så får jeg ikke mer lyst til å sende barna mine dit, for vi vet at Glåmos skoles ressurser ikke er nok til å dekke det som mangler på Røros skole.

Så det vil si at våre barn skal gå fra en skole der alt av behov er ivaretatt, til å gå til en skole der det muligens ikke er mulig å drive lovlig. Er det da barnets beste?

Å legge ned skolen på Glåmos er et tapsprosjekt. Og ikke bare for Glåmos, men for hele kommunen, og ikke bare økonomisk. Vi trenger levende bygdesamfunn. La oss være et lag, ikke spill oss opp mot hverandre. 

Tenk heller på hvilken ressurs vi er. Her samler FAU inn penger og samler folk på dugnad til både vedlikehold og nye lekeapparat til barna, og her har vi nok spart kommunen for mange kroner oppigjennom. Vi er samarbeidsvillige, vi har arbeidslyst, og vi er ikke storforlangende.

Alt vi ber om, er å få beholde skolen vår. Vi er glad i skolen vår, barna mine er glade i skolen sin. Store skoler er ikke for alle barn, små skoler er ikke for alle barn. Vi trenger begge deler.

Vi ble lovet en fredning til 2027, hold det dere har lovet. Ordfører sa den gangen «få barn». Vel. Vi har fått to stykk etter der, så pliktoppfyllende som vi er.

Vis oss at vi kan stole like mye på dere også. Den lovnaden dere ga ut det året, fikk faktisk Glåmosingene til å hoppe til køys. Elevantallet ved Glåmos skole øker faktisk ganske mye de neste årene. Tenk så spennende det er! Vil dere virkelig stoppe oss på tur oppover?

Slutt å foreslå flere ganger i tiåret å legge ned Glåmos skole, det får ikke folk til kommunen. Slutt å jobbe mot oss, jobb med oss! Framsnakk oss, framsnakk tomtene, framsnakk skolen, åpne opp for flere barnehageplasser i Glåmos barnehage. Vil vi ha vekst i bygda, så må vi tillate vekst i bygda. En vekst på Glåmos gagner ikke bare Glåmos, men hele kommunen. Det er naivt å tro at veksten her fortsetter om skolen ikke får bestå. Vi er midt i et generasjonsskifte, så kom med en lovnad om enda lenger fredning i stedet, så vil det bli enda flere barn her.

Jeg er meg, og jeg er ikke meg uten litt humor, så en liten morsom avsporing på slutten. Vi er sikkert flere som har sett nysatsningen TV2 hadde i vår, altså «Spillet»? I vår har jeg hatt følelsen av at det er det denne kommunen også driver med, der Røros er «overetasjen» og Glåmos er «kjelleren». I «kjelleren» er samholdet stort!

Så kjære politikere, ta på deres kritiske øyne, og ikke stol blindt på alle tall i saksfremlegg og rapporter. Jeg stoler på at dere tar riktig avgjørelse!

Powered by Labrador CMS