Tilflytter og mor til to:

– Gjennomføres nedleggelsen, vil vi pakke sekken og flytte ut av kommunen

VIL BO HER, MEN: Hvis Glåmos skole blir nedlagt, kommer Erle Fæmundshytten og familien til å flytte fra gården ved Aursunden.
Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Her vil vi bygge og her vil vi bo!

Det var iallfall mine tanker, den første gangen vi fikk en privat omvisning på Klasvollen Søndre.

Sommeren 2017 legges et stort gårdsbruk ut for salg ved Aursunden, Glåmos. Et gårdsbruk som hadde vært utleid i flere år, men stått helt tomt de siste to årene. Interessen var stor, og budgiverne var mange. Men til slutt var det vi som trakk det lengste strået, og fikk tilslag på høyeste bud, heldigvis! Endelig har vi fått kjøpt drømmeplassen, tenkte vi, og med en liten en på vei i magen, begynte vi straks å legge planer. Høsten gikk med på overtakelse og flytting inn på kåret. For i god tro på at alt var i skjønneste orden, begynte vi å pusse opp hovedhuset.

Men ved salg av en større landbrukseiendom, hefter det også konsesjon. Noe vi ikke så som et hinder, da Jo Kristen har vokst opp med å hjelpe til på diverse gårdsbruk og også jobbet som avløser. Her så vi at mulighetene kunne være mange, bare vi fikk bo oss litt til.

Kommunen godjente heldigvis konsesjonen vår. Bosettingshensynet i denne saken ble tillagt sterk vekt, da bosettingen i det aktuelle området er i stagnasjon og nedgang. Lykken var stor. Om noe kortvarig..

I mars 2018 kom det inn en klage på at vi hadde fått innvilget konsesjon. Livet vi planla måtte settes på vent. Etter klage, avslag på klage, klage på avslag, og avslag på denne klagen igjen, ble saken vår en kasteball mellom kommune ved formannskap, kommunedirektør og fylkeskommune. Først over elleve måneder etter vi fikk tilslaget, fikk vi endelig tilkjent konsesjonen og kunne gjenoppta oppussingen av gården. Vi satte alle kluter til og fikk pusset opp hovedhuset, slik at vi fikk feire vår første jul sammen som familie i vårt nye hjem jula 2018.

Men denne lykken ble også dessverre noe kortvarig.

I mai 2019 er Jo Kristen i en ulykke og holder på å miste livet. Han får stort skadeomfang, og livet blir nok en gang satt på vent på ubestemt tid.

Da skadene Jo Kristen pådro seg i ulykken viser seg å være langvarige, kanskje varige livet ut, går vi noen runder med oss selv om drømmen vår virkelig kan bli mulig. Her har vi sett for oss et liv på gård, med aktivitet og drift, og mulig tilleggsgeskjefter. Men for å kunne gjennomføre, er det et hinder å ha så store skader i beina at han må bruke krykker, men også til tider må sitte i rullestol.

Vi bretter opp ermene, retter blikket fremover og omrokerer på planene vi har lagt. Vi kan lage nye planer, for vi har virkelig lyst å fortsette å bo på Lykkelandet vårt. Vi bygger om huset og legger til rette for et annerledes liv og annerledes drift.

Vi forlenger kontrakten på å forpakte bort jorda, så vi opprettholder konsesjonskravet. I henhold til kontrakten, må forpakter gjennomføre store oppgraderinger på og rundt dyrket mark. Eiendommen generelt bærer store preg av å være dårlig vedlikeholdt etter å ha vært utleid og stått tom. Vi tar for oss alle bygningene, én etter én.

Høsten 2019 får vi dessverre brann i andre etasje på kåret etter en elektrisk feil. Vi berger heldigvis selve bygningen og hindrer spredning til andre bygninger. Men det blir store røyk- og vannskader, og vi må renovere nesten hele huset innvendig. Tid og krefter blir nå flyttet til dette prosjektet. Nok et hinder og enda mer venting.

I 2020 prøver kommunen å legge ned oppvekstsentrene (både barnehage og skole) i både Glåmos og Brekken. Vi går på nytt en runde med oss selv: Vil vi virkelig fortsette å bo her? Vi bestemmer oss for at hvis oppvekstsenteret består, vil vi fortsette med drømmen vår. Om det blir nedlagt, flytter vi.

Heldigvis tok politikerne til fornuft og gikk imot kommunedirektørens anmodning om nedleggelse. Vi ble i tillegg lovet fredning frem til 2027.

Bretter opp ermene på nytt!

Her på gården har vi i ettertid fått pusset opp de fleste bygningene, opprettet firma og fått enda et barn. Vi har kun brukt lokale firmaer til alle jobber, lokale varer der vi har kunnet, og bidratt så godt vi kan til Røros-regionen. Jo Kristen har opprettet et lite verksted, der han utfører diverse servicejobber på utstyr for folk og bønder i området. Noe de fleste måtte reise helt til Os for å få gjennomført tidligere. Vi brøyter til hyttenaboer, vi kjører skispor for trivsel, vi ordner parkering og skyss for både utstyr og turister som vil på tur i den flotte utmarka vår og opp på fjellet.

Tross alle motbakker, nedturer og motgang, syns vi at vi har skapt oss et godt liv her på Lykkelandet. For her vil vi bygge og her vil vi virkelig bo!

Med oss i sekken har vi også enda flere planer, som vi har lyst til å realisere på sikt. Når man bor så flott som vi gjør, og man ser muligheter ikke hindringer, står bare fantasien i veien for å utrette ting. Arbeidslyst og arbeidsmoral står sterkt i denne familien, og samholdet og dugnadsånden vi har i bygda er god å ha i ryggen. Her stiller naboen opp på kort varsel om det skulle være noe, og ja, det kalles naboer selv om avstanden mellom oss er ei mil og vel så det, akkurat sånn vi vil ha det.

Glåmos har hatt vekst de senere årene, med tilflyttere, men også ved at vi andre har fått flere barn. Ikke alle vil bo i by eller i og rundt sentrum. Det er flere som oss, som nyter stillheten og roen et liv på landsbygda gir. Rundt Aursunden bor det mange som kommer fra Røros og omegn, men vi er også mange tilflyttere. Hadde vi ikke villet bo her ute på landsbygda, hadde vi heller ikke flyttet hit. Og det at det fantes nærskole og nærbutikk var en stor del av beslutningsgrunnlaget da iallfall denne familien valgte å bosette seg akkurat her.

VURDERER Å FLYTTE: Erle Fæmundshytten har etablert seg på Glåmos med familie. Her sammen med sønnene Jacob (6) og Jonathan (3). Hvis Glåmos skole legges ned, kommer familien til å flytte, skriver hun.

Men nå i 2024 kastes alle lovnader ut vinduet, og skolen vår trues av nedleggelse igjen. Og når vi nå har en skolestarter til høsten, kjenner vi ekstra godt på presset som kommunen legger på oss. Det var utrolig vanskelig å sitte stille som bare tilskuer på formannskapsmøtet 11. april, da saken om skolestruktur i Røros kommune kom opp. Punktet var å se på forslag for å innfri lærernormen fra skoleåret 2024/25 for Røros skole, men bare to alternativer ble diskutert og lagt frem. Det var ikke om en nedleggelse av skolen på Glåmos kunne være nyttig, men når skolen skulle legges ned. Det ble heller ikke fremmet et eneste annet forslag som kunne være en mulighet for kommunen å se på.

Hele denne saken, og fremleggelsen av den, virker å være svært forutinntatt og lite gjennomtenkt.

Heldigvis viser nok en gang pågangsmotet og dugnadsånden til oss glåmosinger seg frem. Et lite skrivemøte (på kjøkkenet på samfundshuset, rett ved oppvekstsenteret – hjertet i bygda vår) mellom seks mødre ble til kjernegruppa, som ble til allmøte, som ble til kjempeengasjement for og fra bygda vår.

Sammen er vi sterke, og sammen skal vi stå!

I dette høringsinnspillet har jeg ikke lagt vekt på faktagrunnlag eller øvrige tall for drift i kommunen. Jeg har lest alle de andre høringsinnspillene, og dere har fått fremlagt i bøtter og spann gode faglige og økonomiske grunner til ikke å legge ned skolen. Jeg har kun lagt vekt på hva dette vedtaket vil si for meg og vår familie.

Kroken på døra

Jeg tror en nedleggelse av skolen vil være begynnelsen på slutten av et driftig liv og levende landbruk rundt Aursunden. Jeg tror det vil bli svært vanskelig å få rekruttert tilflyttere og yngre generasjoner for å ta over gårdsdrifter hvis nærskolen forsvinner. De fleste vil, som oss, ikke utsette barna sine for så lang reisevei til og fra skolen når de er så unge.

Gjennomføres nedleggelsen, vil kommunen umiddelbart få se om det stemmer eller ikke, da vi vil pakke sekken og flytte ut av kommunen. Da får vi se hvor stor interessen er for et stort gårdsbruk, men med nesten tre mil reisevei, en vei til «nærskolen».

Vil det enda en gang bli mange budgivere, eller vil et driftig gårdsbruk nok en gang måtte stå tomt og forfalle?

Ikke har jeg svaret og heller ikke makta. Men det har dere!

Det er dere som sitter i formannskapet og kommunestyret som skal bestemme over framtida vår og avgjøre om hjertet i bygda vår skal få fortsette å slå.

Jeg anmoder kommunedirektøren til å slutte å true med å legge ned skolen/oppvekstsenteret vårt hvert tredje eller fjerde år. Dette vil være en direkte årsak til at unge nyetablerte velger andre områder å bosette seg i.

Jeg anmoder dere til å stemme imot nedleggelse av skolen og finne andre måter for å løse de økonomiske utfordringene vi står i og for å innfri lærernormen på.

I dag var det en som sa til meg: «Skolen kan bare legges ned en gang, hva skal kommunen finne på neste gang da?»

Nok får være nok, uansett utfall i denne saken..

Hilsen 

Erle Fæmundshytten

Tilflytter, mor til to og glåmosing i hjertet!

Powered by Labrador CMS