Glåmos skole og kommunens prioriteringer

Glåmos skole

 

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvert år er det et problem at skolene ikke oppfyller kravene til lærenormen. Denne situasjonen har utviklet seg over flere år, helt siden vi flyttet hit i 1988 har skolene vært diskutert, og det alltid har kommet fram at barn og ungdom skal prioriteres. 

Barna er framtida og de må vi satse på, men hva er det som skjer? År etter år hører vi at det ikke er mer penger i kassa og da må vi kutte ned på bevillinger til skolen. Det ser ut som om at mange politikerne mener at den eneste løsningen er å legge ned skolene i utkanten for på denne måten å redde skolen på Røros.

Hva om rekkefølgen av bevillingene endres. Start budsjetteringen med skolene, finn ute hva disse trenger av personell og utstyr og prioriter dette. Dersom det da er penger til gode kan administrasjonen se på eget hus. Kanskje er det noe der som kan reduseres? Er alle nyinvesteringer nødvendige eller i det omfang som noen mener? Finnes det en oversikt over personellutviklingen i skolen sammenlignet med kommunens administrasjon og andre etater?

Hvorfor har Røros Kommune et vesentlig større forbruk av innleide konsulenter enn andre kommuner i fjellregionen? Har dette noe med hvordan kommunen styres eller er det svikt i egen kompetanse?

Kan noen svare på hvorfor skolene alltid er sist i køen når pengene skal fordeles?

Powered by Labrador CMS