Høringssvar fra gammelordføreren:

– At et kommunalt saksfremlegg i en så stor og viktig sak ikke er korrekt er utrolig skuffende og nærmest uforståelig

FORESLÅTT NEDLAGT – IGJEN: Glåmos skole er foreslått nedlagt. Det er også skolen og barnehagen i Brekken.
Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er med stor forundring forslaget om nedleggelse av Glåmos skole igjen kommer opp, og hvor begrunnelsen er elevtallsutvikling ved skolen i tillegg til at kommunen ikke finner nødvendige økonomiske ressurser til en økning av ansatte ved Røros skole.

I saksfremlegget til politikerne er det vedlagt en oversikt over fremtidig elevtallsutvikling ved skolen. Dette skal være en viktig del av beslutningsgrunnlaget både for våre politikere og ikke minst til de som er invitert til å komme med høringssvar.

Heldigvis har vi en «våken» foreldregruppe ved skolen som umiddelbart skjønte at dette ikke kunne stemme. I stedet for en nedgang i elevtallet fremover, så ligger det an til en ganske betydelig økning. Skola er selve «limet» i bygda, og at et kommunalt saksfremlegg i en så stor og viktig sak ikke er korrekt er utrolig skuffende og nærmest uforståelig.

Skjønner heller ikke det hastverk kommunen synes å ha i denne saken, da høringsperioden ikke synes å være i samsvar med lovverk.

INNLEGGSFORFATTER: Hans Vintervold. Han var ordfører i Røros i tre valgperioder fra 2007 til 2019.

Vil gi ros til Glåmossamfunnet for saklige og gode avisinnlegg og høringssvar med vektige begrunnelser for hvorfor dette vil kunne være et veldig skadelig vedtak både for lokalsamfunnet og for kommunen som helhet. Vi trenger levende og sterke lokalsamfunn i hele kommunen og ikke minst vil en nedleggelse gjøre det enda vanskeligere å sikre god rekruttering til de som produserer maten vår. Mange av de har allerede en lang nok vei til grendeskolen sin, om ikke de får minst 10 kilometer ekstra.

Røros kommune sine samfunnsdel i kommuneplanen ble vedtatt 21. september 2023, og der sies det:

«Våre bygde- og grendesentrum skal fungere som sosiale møteplasser i sine lokalmiljø, og kommunen skal være en aktiv støttespiller for grendene.»

La oss håpe dette fortsatt gjelder! Vi har nettopp hatt en sak om mulig bygging i Galåen og der ble endelig beslutning basert på at politikerne ville lytte til hva de trodde lokalbefolkningen ønsket. Da lever Glåmos skole trygt!

Det er sagt at det ikke vil gi noen innsparing å legge ned Glåmos skole og det stemmer nok, men i hvert fall på sikt, så vil det virke helt motsatt. Grendeskolene våre vil hverken redde oss fra Robeklista eller hjelpe oss ut av den, så jeg forventer at også politiske lovnader er til å holdes.

Powered by Labrador CMS