FAU Røros skole om skolestrukturen:

– Politikerne må slutte å stikke huet i sanden

FORSVARER: Røros FAU, her ved leder Stine Skjemstad og nestleder Freyja Siv Berger, har som oppgave å kjempe for elevene ved Røros skole. – Det finnes per i dag ikke nok midler til lovlig drift, slik kan vi ikke ha det, mener de.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Røros skole mener politikerne stikker huet i sanden. – Det finnes ikke nok midler til lovlig og forsvarlig drift ved skolene i Røros kommune. Det tvinger fram upopulære avgjørelser de er nødt til å ta, sier leder i FAU Røros skole, Stine Skjemstad.

Publisert Sist oppdatert

FAU Røros er redd manglende ressurser først og fremst rammer de svakeste i skolen.

– Det handler om relasjonsbygging, trygghet og enkle ting som å kjenne elevene. Når det er for få ansatte faller dette bort og dermed rammes de svakeste, mener nestleder i FAU Røros skole, Freyja Siv Bergan.

Lav bemanning

– Lav bemanning kan blant annet føre til lavere kapasitet på tilpasset opplæring, elever med særskilte behov får ikke tilfredsstillende opplæring og et samlet dårligere læringsmiljø på grunn av mer uro og større utrygghet, mener Stine Skjemstad, leder i FAU Røros.

Hun følger opp med å peke på at lærernormen er lovpålagt, og minner om at Røros kommune faktisk bryter loven hvis de ikke oppfyller denne normen.

– Lærernormen gjelder for hvert trinn. Røros skole har ikke midler nok til lovlig drift fra høsten av, og det uavhengig av om Glåmos skole skal bestå eller ikke. Vi er bekymret for hvordan dette vil påvirke det psykososiale miljøet generelt, underbemanning betyr gjerne mer uro og kan oppleves utrygt og vil ha alvorlige konsekvenser for elever og ansatte, påpeker Skjemstad.

Langsiktig

FAU er opptatt av at kommunal administrasjon og lokale politikere må begynne å tenke mer langsiktig.

– Alle barn skal bli ivaretatt i skolen. Hvis ikke grunnbemanninga er på plass med opptil 70 unger i klassen, sier det seg selv at det vil få konsekvenser fram i tid som blir vanskelige å håndtere, sier Skjemstad.

– Hvis vi ikke favner alle blir akkurat det rota til mye vondt i framtida.

Bergan trekker fram at ved for lav grunnbemanning over tid vil det bli «strekk i laget» og økt risiko for sjukmeldinger og ansatte som heller slutter og går over i andre jobber.

Lovlig drift

– Vi ble lovet tilstrekkelige ressurser til å drifte Røros skole på lovlig måte tilbake i 2020. De sa de ville satse på barn og unge. Det har vi så langt ikke sett noe til, mener Bergan og Skjemstad.

Hun er tydelig på at FAU Røros skole skal kjempe for alle elevene ved Røros skole.

– Hvor politikerne henter ressurser fra er ikke vår jobb å blande oss opp i, sier Skjemstad.

Powered by Labrador CMS