Svarer på kritikken av trakasseringssaken:

– Tåler ikke Røros kritisk journalistikk?

Nils Kåre Nesvold er redaktør og daglig leder i Fjell-Ljom.
Nils Kåre Nesvold er redaktør og daglig leder i Fjell-Ljom.

Tåler ikke Røros-samfunnet kritiske spørsmål og en kritisk presse?

Publisert

I forrige uke skrev vi her i Fjell-Ljom om fortsatt frykt og trakasseringskultur ved Gjøsvika sykehjem.

Det har fått mange til å reagere. En av dem er Eiliv Grue som skriver et åpent brev til Fjell-Ljom, Røros kommune og Gjøsvika sykehjem. Til Fjell-Ljom stiller han fire kritiske spørsmål. Vi vil i denne kommentaren svare ut disse i tur og orden.

Men først en kort oppsummering av hva saken faktisk handler om.

Dette handler saken om

Saken i Fjell-Ljom handler først og fremst om arbeidsforholdene ved Gjøsvika sykehjem. Blant annet har flere ansatte sendt brev til kommunen om forholdene.

Arbeidsforholdene blir også dokumentert gjennom en fersk revisjonsrapport. Der konkluderer revisor med at «Røros kommune i hovedsak har et forsvarlig arbeidsmiljø på systemnivå, med potensial for forbedring på lokalt nivå».

På side 42 i rapporten står det ordrett:

«Revisor vil trekke frem at det er 25-35 % av de ansatte ved den utvalgte virksomheten som opplever at det ikke er trygt å si ifra til kolleger eller leder, og at det ikke nytter å si ifra. Dette er noe kommunen bør ha søkelys på. Samarbeidsklima bør kartlegges videre, med involvering av relevante parter, og diskutere hvordan man ønsker å ha det på sin arbeidsplass».

Så til Eiliv Grues konkrete spørsmål til oss.

– Var oppslaget nødvendig?

Ja. Basert på den informasjonen vi hadde i utgangspunktet og de påfølgende undersøkelsene vi gjorde, konkluderte vi med at dette var en sak som går rett i hjertet på pressens samfunnsrolle. Spesielt Vær varsom-plakatens paragrafer 1.2 og 1.4 taler sterkt for å skrive denne saken.

1.2: «Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.»

1.4. «Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.»

– Var det klokt?

Hva som er god forstand og fornuftig kan det være uenighet om. Avisas syn i denne saken er at det var klokt å sette søkelyset på enkeltpersoners opplevelse av et dårlig arbeidsmiljø ved en offentlig institusjon, og en rapport som konkluderer med at dette er en opplevelse som deles av et betydelig antall ansatte.

– Var innlegget vurdert grundig mot avisas presseetiske ansvar?(Redaktørplakaten)

Ja. Vi foretar redaksjonelle vurderinger i alle saker vi produserer.

– Hvilken konstruktiv og positiv virkning mener avisa at innlegget har?

Hvis eksempelvis en konsekvens av denne saken er at færre opplever arbeidsmiljøet på Gjøsvika sykehjem som krevende i framtida, vil i alle fall vi hevde at det kan sees på som konstruktivt og positivt. Om så ikke skjer, har vi uansett belyst saken og skapt debatt og bevissthet rundt den, og det er også noe vi vil beskrive som konstruktivt og positivt.

I tråd med Vær Varsom-plakatens paragrafer 4.14 og 4.15 har kommunalsjef helse og omsorg svart på kritikken. Til revisors funn om at nærmere én av tre svarer at det ikke nytter å si fra om utfordringer til arbeidsgiver, svarer han blant annet:

– Dette var et skuffende funn, som er det motsatte av hva vi søker mot. Det vil bli jobbet hardt med å endre dette.

Kritisk presse

Etter oppslaget i Fjell-Ljom registrerer vi at det ble innkalt til et såkalt refleksjonsmøte ved Gjøsvika sykehjem der de ansatte slår ring rundt arbeidsplassen sin og hevder at arbeidsmiljøet er godt.

– Vi står sammen, vi tør å snakke med hverandre og er ikke redde for å ta opp ting. Vi er en sammensveisa arbeidsstokk, sier verneombud Inger Karin Tamnes, til Arbeidets Rett.

Fjell-Ljom burde også ha snakket med verneombud/tillitsvalgte ved Gjøsvika før publisering. Det tar vi sjølkritikk på. Etter publisering ba vi om å få snakke med verneombud/tillitsvalgte, men vi fikk beskjed om at de ikke ønsket å stille til intervju. Fjell-Ljom ønsker fortsatt å snakke med dem.

Det er positivt at mange synes arbeidsmiljøet er godt, men om noen er kritiske, er det også pressens oppgave skrive om enkeltmennesker slik det står i Vær Varsom-plakaten:

«Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.»

Røros er en forholdsvis liten kommune. Som lokalavis opplever vi gang på gang at piggene kommer ut når pressen skriver om kritikkverdige forhold. En lokalavis skal ikke bare være et «gladblad». Vi har den samme samfunnsrollen lokalt som riksmediene har nasjonalt. Det betyr altså at vi plikter å belyse saker av kontroversiell natur. Og vi vil hevde at dersom innbyggerne i Røros og Holtålen ikke hadde verdsatt at vi gjør det, ville vi ikke hatt ni sammenhengende halvår med opplagsøkning.

Fjell-Ljom vil fortsatt være uredd og avdekke kritikkverdige forhold, selv om det betyr at vi noen ganger vil få kjeft for det.

Nils Kåre Nesvold
Redaktør i Fjell-Ljom

Powered by Labrador CMS