– Nå må ledelsen i kommunen begynne å analysere problemer fra gulvet og oppover

PEKEFINGER MOT LEDELSEN: Atle Fæmundshytten (Sp) retter i dette leserbrevet søkelyset mot at ledelse kan gjøres bedre i Røros kommune.
PEKEFINGER MOT LEDELSEN: Atle Fæmundshytten (Sp) retter i dette leserbrevet søkelyset mot at ledelse kan gjøres bedre i Røros kommune.
Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Alle ser vi den positive utviklingen til Røros kommune i kommunekompasset, men oppdraget til politikerne er vel å peke på forbedringspotensialene.

Hvis vi ser på punktet Styring/kontroll med score på 90, merker jeg meg at det vi har en gullstjerne i margen ved lederutvikling, mens det i kommentar skrives (sitat fra rapport) at «det finnes få fellesarenaer for alle ansatte utover kommunedirektørens julekaffe».

Andre sitater fra Rapport:

«Ingen verktøy eller metodikk for å gi oppmerksomhet til arbeidsgrupper eller personer som utmerker seg positivt med god service og gode brukeropplevelser.»

«Sliter fortsatt med høyt sykefravær og et tidvis høyt konfliktnivå på enkelte tjenesteområder.»

Sykefraværet i institusjonsbaserte tjenester i Røros kommune viste i siste tertialrapport et samlet sykefravær på 13,39%, mens gjennomsnittstallet for de samme tjenester i KS sine tall viser et fravær på 8,8%.

Jeg håper derfor at det gode arbeidet innen ledelse-forbedring fremover vil gi oss et bedre medarbeiderskap helt ned på gulvplan som kan forbedre disse tallene. Hvis vi greier å jobbe tallene ned til gjennomsnitt, vil det kunne bety en besparelse på vikarkostnader på rundt tre millioner.

Et godt arbeid her vil helt sikkert også føre oss høyere på skalaen for brukerens fokus og kvalitetsutvikling av tjenestene.

Dette ble skrevet før siste artikkel i Fjell-Ljom og viser hvor viktig det er hvor/hvem undersøkelser er laget for. Statistikk kan brukes på forskjellige måter. Nå må ledelsen i kommunen begynne å analysere problemer fra gulvet og oppover, istedenfor å lytte for mye til øvre sjikt i kommuneadministrasjonen.

Atle Fæmundshytten
Røros Senterparti

Powered by Labrador CMS