Fjell-Ljom mener:

Fryktkultur på Gjøsvika sykehjem

GJENTAGELSE: Historien gjentar seg på Gjøsvika sykehjem.

«De som ikke kan huske fortida er dømt til å gjenta den»er et kjent sitat fra den spanske filosofen Jorge Augustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás.

Publisert Sist oppdatert

Fjell-Ljom fortalte historien til Siri Singsaas første gang i 2020. Også da skrev vi om hennes opplevelser av mobbing og trakassering på Gjøsvika sykehjem. Vi gjentar historien hennes fordi historien ved Gjøsvika sykehjem også gjentar seg. Et enkeltstående tilfelle av Singsaas’ opplevelser er ille nok. Nå virker det som flere går i hennes fotspor og opplever det samme som henne. Nok er nok, sier Singsaas. Derfor tar vi opp igjen hennes historie.

I tillegg til Singsaas, har én annen person nylig sagt opp sin stilling ved Gjøsvika sykehjem, og en annen vurderer sin stilling. De har vært i møte med ordfører, peker begge mot ledelsen som hovedproblemet og beskriver samme type behandling som Singsaas fikk. Anklager, trakassering og mobbing. I forbindelse med saken, kontaktet Fjell-Ljom Røros kommune for å gi dem mulighet til å svare på anklagene. I første runde fikk ikke kommunen vite hvem som hadde kommet med anklagene. Ledere i kommunen tok så kontakt med den som hadde vært i møte med ordføreren for å fritte vedkommende ut og finne ut om det var hen som hadde snakket. Ingenting av det hen har sagt har blitt omtalt av Fjell-Ljom, unntatt dette: I likhet med Singsaas bruker vedkommende ordet «fryktkultur» om arbeidsmiljøet.

Ikke bare rapporterer stadig flere om de samme problemene ved Gjøsvika sykehjem. De samme problemene går igjen i en rapport bestilt av kontrollutvalget i Røros kommune. Her kan vi lese at 25-35 prosent av de ansatte opplever at det ikke er trygt å si ifra til kolleger eller ledere, og at det ikke nytter å si ifra. 31 prosent av ansatte opplever det som utrygt å komme med kritikk og forbedringsforslag til kolleger.

Sykefraværet ved sykehjemmet er høyt, med 19,8 prosent i 2022, mot 9,9 prosent for alle i helse- og sosialtjenesten totalt. Hele 84 prosent av de ansatte hadde sykefravær det siste året.

«Virksomhetsleder forteller at Gjøsvika har hatt høyt sykefravær helt siden oppstarten i 2004», kan vi lese fra rapporten. Hvorfor har ikke noen tatt tak i dette? Hvorfor forteller stadig flere om fryktkultur, mobbing og trakassering ved Gjøsvika sykehjem? Hvorfor er det nødvendig med møte med ordfører? Hva kan han og de andre folkevalgte gjøre med saken?

Fjell-Ljom presiserer: I forrige ukes leder skrev vi at to ansatte har vært i møte med ordfører i forbindelse med arbeidsmiljøet ved Gjøsvika sykehjem. Dette er ikke korrekt. Vi har endret teksten og beklager feilen. Vi beklager også de følger dette kan ha fått for personer som ikke har med saken å gjøre. 

Powered by Labrador CMS