Fruhaugen i kommunestyret: 

– Saksfremstillingen mangler en viktig del, nemlig motargumenter

OMSTRIDT: Planbeskrivelsen for Fruhaugen inneholder både hytter, boliger, hotell og restaurant. Det skaper reaksjoner.

I dette leserbrevet stiller Toril Prytz Kverneng direkte spørsmål til Guri Heggem (Sp) angående hennes innlegg under kommunestyremøtet 22. juni da de behandlet saken om Fruhaugen. 

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg bare lurer...

Spørsmål til Guri Heggem med utgangspunkt i hennes innlegg på kommunestyremøtet 22.06.23

 1. «…honnør te kommunedirektøren for et godt og veldig grundig underlag til saken…»

 2. Har det ikke slått Guri Heggem og hennes meningsfeller at saksfremstillingen mangler en viktig del, nemlig motargumenter? Et godt saksfremlegg skal og bør inneholde både pro og contra. Hvordan kan saksframlegget beskrives som godt og veldig grundig når en vesentlig del mangler?

 3. «Hvem er det som eier sannheta i en sånn sak? Er det ei aksjonsgruppe, er det enkeltpersoner med sterke meninger om det ene eller det andre ut ifra sitt eget ståsted, eller er det fakta og kunnskapsgrunnlag som er utredet og produsert av en tredjepart?»

 4. For det første: meg bekjent eksisterer det ingen aksjonsgruppe, kun ei arbeidsgruppe. Er det rimelig å frata berørte parter og nærmeste naboer krav på sannhet og gi sannheten til tredjepart (Norconsult) som er betalt av tiltakshaver?

  [red.adm. Norconsult AS ønsker ikke å kommentere leserbrevet.]

 5. «… avgjørelsen vi skal ta skal ikke være basert på rykta, usanne påstander som en har hørt og spekulasjoner.»

  I hvilke av de cirka 50 innsigelsene og utallige avisinnlegg finner du disse ryktene, de usanne påstandene og spekulasjonene? Her kommer du sjøl med usanne påstander som du bør kunne dokumentere.

  4. I hvilke av de samme dokumentene finner du ordet korrupt og politikere nevnt med navn? Dette er nok en udokumentert påstand uten rot i virkeligheten. Hva som foregår i sosiale medier har jeg ikke kjennskap til.

  Det er å undervurdere galåinger hvis du mener de kan la seg presse til å støtte en sak de er uenig i. Dette framstår som nok en udokumentert påstand.

  Det er å forvente at enhver kommunestyrerepresentant holder et visst nivå når det gjelder saklighet. Slik er det dessverre tydeligvis ikke.

  Ingulf Galåen håper på en saklig debatt basert på fakta. Han er ikke den eneste som gjør det, men Guri Heggem sitt innlegg i kommunestyret er, for å si det forsiktig, et tvilsomt bidrag i så måte.

  Toril Prytz Kverneng

Dette svarer Guri Heggem (Sp)

– Jeg ser at spørsmålene og påstandene er likelydende som det andre har skrevet tidligere. Jeg viser derfor til mine tidligere svar, og har ingen andre kommentarer enn at jeg fortsatt mener at en bred og åpen høringsprosess er en viktig del av et lokaldemokrati. 

Her er tilsvarene Heggem sikter til og som hun ga ved tidligere anledninger: 

Om partiprogrammet: 

– Senterpartiet snur ikke ryggen til landbruket og jeg kjenner meg godt igjen i sitatet fra partiprogrammet. Senterpartiet har i denne saken stemt for å sende en reguleringsplan ut på første gangs høring. Det er det eneste vi har tatt stilling til. Som jeg sa i innlegget mitt mener jeg det er viktig å få et planforslag ut på høring for å få en demokratisk og bred tilnærming til det som er foreslått, både fra privatpersoner, næringsdrivende, lag og organisasjoner og offentlige myndigheter. Høringsrunder er noe av det viktigste vi har i et lokaldemokrati, da kan alle som har en mening og et syn på en sak få si sin mening og svaret blir offentliggjort. Min rolle som folkevalgt er å høre på alle, og da må alle få tilgang til å si sin mening. Det får vi gjennom en høringsrunde.

Om underskriftslista: 

– Jeg forteller om det jeg har fått fortalt. Jeg synes det er viktig å få fram at det ikke er alle innbyggerne i Galåen/Engan som har skrevet under. Disse har også en stemme.

Om korrupsjon:

– Jeg har blitt oppringt av redaktøren i Fjell-Ljom to ganger de siste to årene med spørsmål om jeg vil kommentere påstander om at jeg skal ha fått betaling fra tiltakshaver. Dette kan bekreftes av redaktøren. 

[red.adm. Redaktør Nils Kåre Nesvold bekrefter dette. Heggem er spurt om hun er involvert i Fruhagenprosjektet i forbindelse med at hun jobber i Næringshagen. Dette var på bakgrunn av påstander fra kilder. Heggem avviser at hun er involvert i dette prosjektet på noen som helst måte.]

Om min arbeidsgiver og habilitet: 

– Jeg har pro tempore 90 prosent permisjon fra jobben min som rådgiver. Dette kan bekreftes av daglig leder. Den resterende 10 prosent er knyttet til prosjektet «Green Flyway». Jeg har ikke en ledende stilling i selskapet. Jeg har nøye vurdert min habilitet i saken, sånn som vi gjør i alle andre prosjekter og kundeforhold og har ingen rolle i prosjektet Source. Per Morten Hoff sier videre at «vennskapet med tiltakshaver» er problematisk. Hva han legger i dette får stå for hans regning, jeg synes det er oppsiktsvekkende at han skal ha innsikt i min omgangskrets. Jeg kan bekrefte at tiltakshaver og jeg ikke er nære venner, selv om det skal være unødvendig å svare på. 

Powered by Labrador CMS