Miljødirektoratet har talt for få laks:

Stanser laksefisket i Gaula

ALTFOR LITE FISK: I år har det vært svært dårlig fiske i Gaula, og Miljødirektoratet ser seg nødt til å stanse fisket.

På grunn av svært lave tellinger vil laksefisket stanses allerede i helga.

Publisert Sist oppdatert

Miljødirektoratet melder at de allerede fra 23. juni stenger laksefisket i 33 elver og i sjøen fra svenskegrensa i sør til og med Trøndelag, etter rapporter om svært lite laks hittil i år. 

Vond avgjørelse

– Det er med tungt hjerte vi stanser laksefisket. Vi vet at sommerens laksefiske er en viktig tradisjon og til stor glede for mange, men nå teller rett og slett hver laks. Det er vårt ansvar å sørge for at det kommer nok gytefisk opp i elvene til at det blir nok lakseunger neste år til å føre bestanden videre. Det er avgjørende for å ikke risikere langvarig svikt i innsiget av laks, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Dårlig innsig

Direktoratet melder at innsiget av laks fra havet til elvene har vært på historisk lave nivåer de foregående årene, og at det i år foreløpig ser enda dårligere ut. Derfor må de stoppe fisket etter laks og sjøørret i 33 elver fra svenskegrensa i sør til og med Trøndelag, fra klokka 24 natt til søndag 23. juni. 

Elvene som stenges er de som ifølge fangsttall og annen tilgjengelig informasjon anses å ha aller størst risiko for å få for lite fisk på gyteplassene.

– Nå er det risiko for alvorlig skade på laksebestandene, og vi mener derfor at vi må gjøre tiltak. I mange elver der stor laks utgjør en vesentlig del av bestanden ligger fangstene hittil langt under halvparten sammenliknet med de senere år, til tross for at vannføring og vanntemperatur tilsier at fiskeforholdene stort sett skulle vært gode, sier Hambro.

Historisk tidlig

– Vår vanlige rutine er at vi i starten av juli evaluerer laksesesongen, og innfører begrensninger i laksefisket både i elv og sjø hvis det viser seg nødvendig. Vi vurderer at dette trolig ville blitt for sent i år, i de elvene hvor vi nå stenger laksefisket allerede fra 23. juni, sier Hambro.

Miljødirektoratet tar nå i bruk en krisebestemmelse i lakse- og innlandsfiskloven for å begrense laksefisket. Også tidligere har direktoratet vært nødt til å begrense fisket midt i sesongen, men ikke så tidlig og i et så stort omfang.

Kun der det er nødvendig

Miljødirektoratet har innhentet nødvendig bakgrunnsinformasjon, og har lagt vekt på følgende tre kriterier i beslutninga av hvilke elver som stenges:

  • Fangstene så langt er vesentlig lavere sammenliknet med fjoråret
  • Fravær av stor laks der det vanligvis er høy andel stor laks som gyter
  • Elver med høy risiko for å ikke nå gytebestandsmålet

Truslene

En rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) 17. juni peker på påvirkning fra lakseoppdrett og klimaendringer som de største truslene mot den atlantiske laksen.

– Vi må dessverre være forberedt på at klimaendringer, i kombinasjon med andre negative menneskeskapte påvirkninger, kan medføre alvorlige konsekvenser for naturen stadig oftere. Denne innstramminga i laksefisket er et eksempel på det, sier Hambro.

Ny vurdering

– I elver lenger nord enn Trøndelag, og i elver som har mest smålaks, kommer laksen normalt senere til elvene. Dette gjør at vi avventer vi situasjonen der til vi skal gjennomføre den rutinemessige midtveisevalueringen av laksesesongen i begynnelsen av juli, påpeker Hambro. 

Kommer det ny informasjon som tilsier at situasjonen er bedre i de stengte elvene enn det ser ut til nå, kan det også bli aktuelt å åpne for fiske i disse elvene igjen. 

Disse stenges

Her er lista over elvene som stenges for lakse- og sjøørretfiske fra klokka 24 natt til søndag 23. juni:

Østfold: Glomma m. Aagardselva.

Agder: Tovdalselva, Otra, Mandalselva, Lygna

Rogaland: Figgjo, Hjelmelandsåna, Nordelva (Åbøelva), Vikedalselva.

Vestland: Uskedalselva, Steinsdalselva, Oselva, Nærøydalselva, Sogndalselva, Daleelva, Gaula i Sunnfjorden, Nausta, Åelva og Ommedalselva, Gloppenelva, Strynselva, Hjalma.

Møre og Romsdal: Austefjordelva, Korsbrekkelva, Rauma, Eira, Surna.

Trøndelag: Orkla, Gaula, Nidelva, Stjørdalselva, Verdalselva, Steinkjerelva og Byaelva, Namsen.

Powered by Labrador CMS