Statskog med forsikringer til laksefiskere:

Lover refusjon for fiskekort

Statskog lover laksefiskerne kortrefusjon etter at Miljødirektoratet stenger laksefisket i en rekke elver fra Trøndelag og sørover i kveld. 

Publisert Sist oppdatert

Fiskere som har kjøpt laksefiske av Statskog vil få refundert kjøpte kort.

Gaula

Statskog forvalter og selger kort i deler av en rekke norske elver. Dette gjelder blant annet Stjørdalsvassdraget og Gaula.

– Alle våre kortkjøpere i disse stengte lakseelvene har allerede fått melding fra oss om situasjonen, ikke minst for å bidra til at stengningsvedtaket etterleves. Vi kan forsikre de som har fiskekort fra Statskog i stengt lakseelv, at de vil få refundert kortkjøpet. Refusjonen vil bli gjennomført så snart situasjonen er avklart, og senest i etterkant av fiskesesongen, sier Statskogs fagsjef for jakt og fiske, Jo Inge Breisjøberget.

Stengningen kan bli revurdert

Miljødirektoratet har åpnet for en revurdering av stengningen. I forbindelse med den rutinemessige midtveisevalueringen av laksesesongen i begynnelsen av juli, vil direktoratet, så langt som praktisk mulig, foreta en ny vurdering av situasjonen.

– Kommer det ny informasjon som tilsier at situasjonen er bedre i de stengte elvene enn det ser ut til nå, kan det bli aktuelt å åpne for fiske igjen, ifølge direktoratet. 

– Hensynet til bestanden står øverst. Vi har full tillit til vurderingene og tiltakene som nå gjøres for å unngå skade på den allerede rødlista atlantiske villaksen, sier Breisjøberget hos Statskog.

Krevende

Samtidig er situasjonen svært krevende for mange tilbydere av laksefiske, og ikke minst for laksefiskerne selv.

Noen vil påvirkes umiddelbart av stengningen. Andre, som har kjøpt laksefiske senere i sesongen, kan håpe at situasjonen bedrer seg så mye at Miljødirektoratet åpner for fiske igjen.

– Om situasjonen åpner for bærekraftig høsting senere i sesongen, er det viktig for oss å slippe til alle som vant loddtrekningen om laksefiske på Statskogs strekninger, sier Breisjøberget.

Powered by Labrador CMS