– Hvis dette skal kalles demokrati, må vel arbeidsgruppa få delta på like fot?

Bilde av vegskilt Fruhaugen
Fruhaugen

I dette leserbrevet undrer Toril Prytz Kverneng over innspillene som Jon Anders Kokkvoll kom med under kommunestyremøtet 22. juni. 

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg bare spør…
litt mer

Når en finleser innleggene til de mest utbyggingskåte kommunestyrerepresentantene 22. juni, dukker det opp stadig mer å undre seg over. 

Jon Anders Kokkvoll sa blant annet: «Min og kommunestyrerepresentantens rolla e å vårrå ombud for kommunens innbyggere.» Ja, nettopp! Og kanskje ikke først og fremst engasjert ombud for en som ikke bor i kommunen?

Og videre: « Vi skal bidra aktivt til at folk skal ha direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninga som fattes.» Dette høres hult ut så lenge cirka femti negative innspill til utbyggingsplanene blir neglisjert.

«Regulant og den kommunale administrasjonen settes da i stand til å behandle høringsinnspillene på en demokratisk og forvaltningsmessig riktig måte.» Hva? Det kan da ikke medføre riktighet at regulant skal være med på å behandle høringsinnspillene? 

Hvis dette skal kalles demokrati, må vel også representanter for arbeidsgruppa i Galåen delta på like fot? Her var det mye å undre seg over, Kokkvoll! Håper du kan begrunne disse utsagnene på en troverdig måte.

Fortsatt god sommer!

Toril Prytz Kverneng

Powered by Labrador CMS