Kokkvoll svarer Kverneng:

– Det er gjennom vedtaket at vi ivaretar de viktige demokratiske prinsipper vårt samfunn er tuftet på

OMFORENT FORSLAG: Jon Anders Kokkvoll og Røros Ap ble enige med Røros Høyre om en felles uttalelse mot hets og diskriminering. – Det er snakk om folkeskikk, sa han fra talerstolen under årets siste kommunestyremøte. Foto: Ingrid Hemming

Jon Anders Kokkvoll (Ap) kommer med tilsvar til Toril Prytz Kverneng sitt siste leserinnlegg.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kverneng oppgir at hun har brukt sommerdagene til å finstudere uttalelser fra representerer som tok ordet for å legge reguleringsplanen for Fruhaugen, deriblant mitt forslag som fikk flertall.

Å være ombud betyr at vi skal la alle, altså alle som berøres av planen. Om du er bosatt i kommunen eller har en annen tilknytning er uvesentlig. I dette tilfellet eier regulant eiendommen. Sektormyndighetene som Fylkesmannen, Statens vegvesen, Mattilsynet med flere har gitt og vil helt sikkert gi sine innspill. Det er gjennom vedtaket om å legge reguleringsplanen til offentlig høring at vi ivaretar de viktige demokratiske prinsipper vårt samfunn er tuftet på.

Med bakgrunn i høringsinnspillene vil regulant gis mulighet til å hensynta og gjøre endringer i dialog med kommunens planavdeling. Regulanten har fremmet to alternativer. Regulanten vil måtte beslutte å velge ett av alternativene til videre behandling, eller velge å stoppe prosessen.

Et tema som jeg ikke ser har blitt kommentert av motstanderne til planene, er at begge alternativer vil ha pålegg om at utbygger skal bidra til å sikre nytt anlegg for vannsikkerhet og avløp for alle som er tilknyttet det offentlige VA i Engan og Galåen. Dette er ikke en ubetydelig kostnad som vil måtte skje uavhengig av om planen for Fruhaugen blir en realitet eller ikke. Enten blir det at kommunen må ta kostnaden i sin helhet, og dermed økt VA-avgift for alle som er tilknyttet det offentlige VA i kommunen. Eller ved ei utbygging i Fruhaugen der mye av kostnadene vil dekkes av utbygger.

Avslutningsvis planlegges det å regulere inn ti boligeiendommer. De vil bidra til ytterligere styrking av grenda Engan og Galåen. Heldig er de som får denne bomuligheten. Mange er på søken etter å kunne bo og etablere et familieliv utenfor sentrum, men sentrumsnært nok. Dette tilsvaret til Kverneng vil ikke fra min side bli ytterligere kommentert i framtidige leserinnlegg før kommunestyret får reguleringsplanen til sluttbehandling.

Jon Anders Kokkvoll
Kommunestyrerepresentant (Ap)

Powered by Labrador CMS