Fjell-Ljom mener:

Bruk pengene på folka

Røros kommune har investert i nye bygg for mange hundre millioner kroner de siste årene. Det er en del av bakgrunnen for at de fikk et svært dårlig økonomisk resultat i fjor, som vi skriver om i dagens avis.

Den største årsaken til underskuddet er derimot pengebruken på vikarer. Kommunen mangler både sykepleiere og leger, de må derfor betale i dyre dommer for å ha nok varme hender på dekk, som man sier.

Vi har skrevet om at erfarne sykepleiere har sluttet i jobben i kommunen fordi kommuneledelsen prinsippfast ikke vil forhandle individuell lønn, for så i neste omgang å bruke mer penger både i rekrutteringsprosessen og på vikarbyråer for å erstatte dem som sluttet.

Det har også i lang tid vært relativt dårlig arbeidsmiljø hos enkelte enheter i kommunen med flere varslere, noe som kulminerte i forvaltningsrevisjonen fra kontrollutvalget på nettopp arbeidsmiljøet i kommunen.

En kommunalt ansatt sa det slik:

– Vi har taushetsplikt, men vi snakker sammen.

Det gjør også fagfolk som leger og sykepleiere i regionen. Er det dårlige kår ett sted ryktes det fort, langt utover kommunegrensene. 

Nå har vi snart fått på plass en ny barnehage, nytt beredskapssenter samt et nytt eldresenter på Øverhagaen. Nå er det på tide å satse på å skape så gode vilkår at man får nok fagfolk til å jobbe der også. 

Røros kommune har vært flink til å investere i bygninger. Nå er det på tide å investere i mennesker i stedet.

Powered by Labrador CMS