Ungdomsrådet om mulig skolenedleggelse:

– Vi mister viktigere ting enn penger på et slikt tiltak

KJEMPER FOR NÆRSKOLEN: Elevene ved Glåmos skole ga tydelig uttrykk for hva de mente om at skolen deres er foreslått nedlagt da Kjernegruppa arrangerte busstur for politikere og administrativ ledelse i Røros kommune. De får støtte av Ungdomsrådet i dette debattinnlegget.
Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Røros kommune er en kommune bygd på mangfold og muligheter. Røros er en kommune som har verdier, og verdier som alle i kommunen er med på å bygge, det vil si også de utenfor sentrum.

I mange år nå har debatten gått vedrørende om skolene i Brekken og Glåmos skal legges ned eller ikke, og i slutten av mai skal kommunestyret vedta om Glåmos skole skal legges ned eller ikke. Forslagene går ut på om skolen skal legges ned i august 2024 eller januar 2025.

Med disse alternativene står vi med to valg, med samme utfall, men med mer rot, mindre forutsigbarhet og trygghet og samtidig tap av tillit til lokalpolitikerne.

Skolebarna fortjener forutsigbarhet

Det at forslagene om nedleggelse legges ved to forskjellige tidspunkt gir særs dårlig forutsigbarhet for de unge skolebarna på Glåmos, men også for foreldre og skolene her med tanke på oppsett av bussruter, kjøring av barn og så videre. Dersom skolen skal legges ned, burde det først og fremst vært klargjort før en slik sak går ut til utredelse når skolen eventuelt skal legges ned. Utfallet ender opp med å skape utrygghet og ender uansett opp med det samme utfallet, bare på forskjellige tidspunkt.

Er det da ikke bedre å legge ned skolen fra høsten og ikke midt i skoleåret, som da gir nye problemer? Selv om det ikke er det største problemet her, er integrering i nytt skolemiljø og skolestruktur essensielt også her. Da burde foreldre og barna det gjelder få vite slikt god tid på forhånd. To-tre måneder holder ikke. 

Tilstrekkelige ressurser og godt samhold

Da Kristelig Folkeparti i 2018 fikk innført lærernormen, var det et mål om at alle elever skulle få tilstrekkelig med hjelp fra den enkelte lærer, og at ressursene som var tilgjengelige skulle være tilstrekkelige for alle skolebarn.

Rapportene kommunen har fått viser at dette ikke er et problem per dags dato på Glåmos skole, og at skolen ikke bryter med noen regler. Snarere tvert imot, gir grendeskolene en stor mulighet og gir en ypperlig plattform for mestring fordi et lite miljø skaper samhold og evne til å lære i lag.

Men et slik samhold forstår man ikke med mindre man opplever det selv. Alle kjenner alle, og lærerne har god oppfølging av barna helt fra de har første skoledag i første klasse til de har sin aller siste i syvende klasse. 

En attraktiv kommune å bo i, men også å komme hjem til?

Å ha en nærskole – en grendeskole – er en verdi, og det skaper verdier i lokalsamfunnet, og verdiene spres ellers i kommunen. Fordi grendeskolene har en stor verdi i at elevene og barna har en trygg plass å være mens foreldre er på jobb. Du vet hva du får, og du vet hva du kommer til. Godt læringsmiljø, et fristed. Ja, plasser å vokse opp på, forme seg.

Når de tidligere elevene vender snuta mot Røros sentrum på ungdomsskolen og videregående og ender 12-13 års skolegang, blir det som regel ut i den store verden for å studere ytterligere. Og når den tid er over, er det mange som vil vende tilbake.

For mange er ikke Røros sentrum en mulighet, og folk må derfor finne andre steder i eller like utenfor kommunen og bo. I dette eksemplet er Glåmos et sted å vende tilbake til, både for glåmosinger, men også for rørosinger. Uten grendeskolen der, tar dette vekk en trygghet og en mulighet.

Det er ikke alle som vil sette barna sine på buss i flere timer om dagen over lengre perioder. Vi er redd nedleggelse av Glåmos skole vil føre til større utflytting og større skade enn det vil hjelpe kommunen. Selv om nedleggelse sikkert gjør kommunen godt økonomisk, mister vi viktigere ting enn penger på et slikt tiltak. 

Verdier kan ikke legges ned

Vi har skrevet mye om verdier, men det er faktisk i skolen de først skapes. Og legges skolen ned, hva så? Du legger ned en hel bygd med en skolenedleggelse. Matvarebutikken, idrettslag, arrangementer og samfunnsånd, 17. mai-feiring? Vi må sette pris på det vi har, og det vi kan gjøre noe med.

Røros ungdomsråd har som mål å gjøre det best mulig for ungdom i hele kommunen å bo her, og ønsker å tilrettelegge for tilflyttere, og gjøre denne kommunen mest mulig attraktiv å bo i. Derfor mener vi at en nedleggelse av Glåmos skole er feil vei å gå.

Powered by Labrador CMS