Om kommunens møtekalender: 

Svarer på Slettums kritikk

Isak V. Busch (ordfører, Ap)

Jeg er i likhet med Slettum bekymret for at demokratiet vårt ikke er mangfoldig nok, skriver ordfører Isak V. Busch i dette leserinlegget.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinlegg. Meninger i teksta står for skribentens regning. 

I et debattinnlegg datert 1. desember kritiserer Mona W. Slettum kommunestyrets vedtak om møtekalender for 2024.

Det hevdes i innlegget at kommunestyret nå skal gjennomføre alle sine møter på dagtid. Det er ikke riktig. Kommunestyret vedtok at ett ordinært møte per kvartal skal gjennomføres på dagtid, altså 4 av kommunestyrets ordinære møter i 2024 som dagsmøter med oppstart kl. 9 i stedet for kl. 19. I tillegg er et av møtene er også forslått med oppstart kl. 12. Seks av møtene vil fortsatt gjennomføres som kveldsmøter. 

Så vil jeg også understreke at hverken ordfører eller kommunedirektør bestemmer møtekalenderen for kommunestyret, det er det kun kommunestyret selv som bestemmer. Men ordfører har hatt en rolle i forberedelsene til saken, slik Slettum påpeker. Jeg vil derfor benytte anledningen til å dele noen av tankene som ligger bak dette. 

Jeg er i likhet med Slettum bekymret for at demokratiet vårt ikke er mangfoldig nok.

Det er dessverre et faktum at mange kommunestyrer i Norge ikke gjenspeiler befolkningen godt nok, og jeg er bekymret for at demokratiet vårt – også lokalt – ikke er mangfoldig nok. Noe av min tanke som ligger bak forslaget kommunestyret vedtok er nettopp å gi flere mulighet til å delta i lokaldemokratiet.

I kommunestyret vårt er det mange karer, og snittalderen er voksen. Det er kun 3 blant de innvalgte 27 representanter som er i gruppen småbarnsforeldre, og samtlige er menn. Slik er det også i en del andre kommuner. Dette er det forsket en del på i Norge, og et av flere tiltak som er utprøvd i en del norske kommuner for å bøte på dette er nettopp å gjennomføre noe mer av møtene på dagtid. 

Blant kommuner i nærområdet som nå gjennomfører samtligemøter på dagtid kan nevnes vår nærmeste nabo Holtålen, og de mer sammenlignbare i størrelse, Oppdal og Midtre-Gauldal. På Røros går vi imidlertid ikke like langt, og har fortsatt et flertall av kommunestyrets ordinære møter som kveldsmøter. 

Jeg håper at noen flere dagsmøter vil bidra til at de som ikke kan bruke kveldene til møteaktivitet også ser at de har mulighet til å engasjere seg i lokalpolitikken. I Røros kommune har vi innbyggere i mange andre livsfaser enn tradisjonell «kommunepolitiker-livsfase» - og vi trenger disse i lokaldemokratiet vårt. Enslige forsørgere, kvinner, unge og småbarnsforeldre er underrepresentert i norske kommunestyrer – og definitivt også i Røros kommunestyre. Folk som har mer enn nok på kveldstid allerede, med frivillig engasjement og alt mulig annet som opptar de på kveldstid vil jeg også at vi skal ha plass til. 

I lys av Slettums innlegg og saken for øvrig mener jeg det også er interessant å belyse den sivile bakgrunnen for de 27 som ble valgt til kommunestyret i Røros kommune for perioden 2023-2027 (med forbehold om at noen kan ha byttet jobb etter valget):

  • Næringsliv/selvstendig næringsdrivende: 15 
  • Ansatt i offentlig sektor: 6
  • Pensjonist: 4
  • Student: 2

Det bekymrer meg hvis arbeidsgivere opplever det som en belastning at man har medarbeidere som velger å engasjere seg i lokaldemokratiet sitt. Jeg håper de som måtte oppleve dette som problematisk vil ta kontakt med meg, så skal jeg mer enn gjerne ta en prat med de for å forsøke å få klarhet i kompenserende tiltak og annet som kan bidra å bedre situasjonen.

Jeg håper vi kan gi dette en sjanse og se om det kan fungere også i vår kommune. Dersom det viser seg at dette blir helt håpløst, står kommunestyret fritt til å endre sin møtekalender.

Isak V. Busch

Ordfører i Røros kommune

Powered by Labrador CMS