– Næringsliv og arbeidsgivere vil lide med dette vedtaket

Mona W. Slettum
Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I kommunestyremøte torsdag 30. november vedtok Røros kommunestyre ny møtekalender med et knapt flertall. Forslaget var fremmet av ordfører, varaordfører og kommunedirektør.

Fra nå av skal alle kommunestyremøter legges på dagtid istedenfor på kveldstid. Møtene skal foregå fra klokka 09.00 - 15.00 istedenfor fra klokka 19.00 og utover.

Varaordfører Christian Elgaaen (SV) argumenterte i møtet for at dette er et godt forslag fordi det vil gi bedre forutsetninger for gode møter da de foregår på dagtid.

I saksfremlegget ligger det også informasjon om at å endre kommunestyremøtene fra kveld til dag vil påvirke kommunens økonomi i liten grad.

Et godt demokrati bygges med et mangfold av kommunens innbyggere. Vi trenger innbyggere som har erfaring fra privat og offentlig næringsliv, innbyggere i alle aldre, innbyggere fra alle samfunnslag og kulturer.

Vi trenger kontinuitet og forutsigbarhet i saksbehandlingen for å fatte gode beslutninger for kommunens innbyggere.

Jeg er relativt sikker på at ved å legge møtene på dagtid, så vil det være mye vanskeligere for flere som kommer fra både privat og offentlig næringsliv å delta på kommunestyremøtene like ofte som om de var lagt til kveldstid. Det gjør at vi mister en viktig del av kontinuiteten og det mangfoldet vi trenger.

Røros Høyre fremmet derfor forslag om å beholde kommunestyremøtene på kveldstid da det gir en god miks av kvelds- og dagmøter ettersom formannskapsmøter og planutvalgsmøter foregår på dagtid, samt at man sparer kostnader. Vi mener møtene på kveldstid har vært av god kvalitet og kunne fortsatt slik.

Er man medlem i formannskapet og kommunestyret må man være borte fra ordinært arbeid i 24 dager per år for å bidra til fellesskapet.

Flere av oss har gått til valg på en forutsigbar møtekalender hvor det historisk har vært kommunestyremøter i Røros kommune på kveldstid så lenge man kan huske. Arbeidsgivere rundt om var innforstått med at arbeidstaker er aktiv i politikken på kveldstid men fra nå av endres reglene. Hva som er mulig å få til med så lite forutsigbarhet er vanskelig å si men det er også et næringsliv og arbeidsgivere som vil lide med dette vedtaket.

Kostnaden for Røros kommune med å vedta dette forslaget er 264.000 kroner per år hvert år framover kontra tidligere år. I en kommune med kritisk dårlig økonomi bør man ha fokus på mange bekker små.

I tillegg må våre innbyggere være oppmerksom på at om de skal de følge kommunestyremøtene live framover, må det skje mellom klokka 09.00 - 15.00.

Mona W. Slettum
Røros Høyre

Powered by Labrador CMS