Kravstor lappmeis:

 – Må ha rett størrelse på hølet

GLAD FOR OPPDRAGET: Avdelingsleder Bård Bakås hos Optimus med ett av skiltene som skal monteres på ei fuglekasse i Femundsmarka.

I Femundsmarka har nasjonalparkstyret og Statsforvalteren et prosjekt om lappmeis. Platene som skal monteres på fuglekassene i marka lages på Optimus på Røros.

Publisert Sist oppdatert

Avdelingsleder Bård Bakås hos Optimus er glad for at forvaltningen landet på å bruke lokal arbeidskraft da de skulle merke rundt 150 fuglekasser i Femundsmarka.

Lappmeisen

Fuglekassene er først og fremst beregnet på lappmeis. Lappmeis er en liten meisefugl som det ikke finnes så mange av i Femundsmarka.

LAPPMEIS: En liten «fjærball» av en meis det er lett å overse for den som ikke er godt kjent i meisenes verden.

– Vi har bare en til to sikre observasjoner i året, sier nasjonalparkforvalter Sindre Kolstad Valan, og forklarer det med at arten i hovedsak holder til lenger øst, og at bestandenhar gått kraftig nedover de siste ti årene.

Han forteller at Statsforvalteren i 2019 startet et prosjekt for å overvåke bestanden i marka. 

– Vi startet med omtrent 90 kasser den gangen, men vi har ennå ikke hatt hekking av lappmeis, sier Valan.

Nå er han tydelig på at de ikke stopper dette prosjektet før de har hatt hekking i minst én av kassene de har satt ut.

Han forklarer at stålplatene fra Optimus skal monteres på kassene for å hindre at hakkespettene ødelegger kassene, og for å merke kassene tydelig. To ganger i året skal Valan og de andre i prosjektet registrere om det er egg eller unger i reirene.

Beskyttelsen

Bakås forteller litt om prosjektet Optimus er i gang med.

– Selve stålplata som nasjonalparkstyret og Statsforvalteren har bestilt er i rustfritt stål og teksten preges inn med laser. Platene ble først laget med et stanset hull på nøyaktig 30 millimeter i diameter, sier Bakås.

Forklaringa er, ifølge Bakås, at lappmeisen er en kravstor liten fugl som må ha denne hulldiameteren for å vurdere kassa som hekkested.

– Hullene på de platene vi lager nå er derimot i varierende størrelse. De minste hullene er 28 millimeter i diameter, mens de største er 32 millimeter. Prosjekteier ønsker å se om de kan få flere arter til å hekke i de samme kassene, sier han. 

– Vi er glade for å kunne bruke lokal næring i alle sammenhenger, og Optimus er en bedrift vi er godt fornøyde med, sier Valan.

GIR SEG IKKE: Nasjonalparkforvalter Sindre Kolstad Valan stopper ikke lappmeisprosjektet før de har registrert lappmeishekking i en av de 150 fuglekassene de har hengt opp i Femundsmarka.
Powered by Labrador CMS