– At samfunnet vårt består av flere eldre enn tidligere som bør ses på som en ressurs

Hilde M. G. Danielsen. Foto: Marit Langseth/arkiv
Hilde M. G. Danielsen. Foto: Marit Langseth/arkiv

I dette leserbrevet skriver Hilde M. G. Danielsen om at eldre er en ressurs i lokalsamfunnet. 

Publisert

Det har gjennom mange år vært gjort godt arbeid for norsk folkehelse. Gjennomsnittlig levealder er høy og eldre folk er friskere enn før. 

Det er takket være et godt offentlig helsetilbud, arbeid for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene og tilrettelegging for folkehelse, aktiviteter og friluftsliv i sitt nærmiljø. 

Alt dette har vært viktige politiske mål for oss i SV.

Det at samfunnet vårt består av flere eldre enn tidligere som bør ses på som en ressurs. 

Mange velger å stå i jobb etter at de ha nådd pensjonsalderen, og fortsetter å gi viktige bidrag i samfunnet, enten det er i helsetjenesten, i skolen eller i servicenæringer. 

Innen frivilligheten ser vi at de som har nådd pensjonsalderen bidrar i lag og foreninger, tar på seg verv og stiller på dugnad. Dette er en viktig verdi for lokalsamfunnet på Røros.

SV vil legge til rette for at eldre skal kunne fortsette å leve gode liv og bidra sammen med alle de andre i sine nabolag. 

På Røros er frivilligsentralen, som skal lokaliseres sammen med det nye biblioteket, en faktor som kopler sammen gode krefter og gir Røros-samfunnet nye kvaliteter.

Mange pensjonister har mye å stille opp med for å skape gode opplevelser for de som trenger helse- og omsorgstjenester. 

Noen vil stille som leksehjelp eller språkfaddere for flykninger som trenger hjelp til å lære norsk. Mange flere eksempler finnes. Vi må fortsatt legge til rette for aktive og gode liv, også etter pensjonsalderen.

Hilde M G Danielsen. 2.kandidat Røros SV.

Powered by Labrador CMS