– Hva skjer når barnehagebarna på tur må konkurrere med anleggsmaskiner?

Illustrasjonsbilde: Trond Haugan
Illustrasjonsbilde: Trond Haugan

– Naturvernforbundet krever at det må innføres forbud mot all bygging av hytter eller veier på myrarealer. Dette er noe Røros kommune bør ta til etterretning, skriver Nina Hoff. 

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fjellet tåler ikke mer. Hytter spiser naturen vår! 

Jeg ønsker å belyse hvorfor jeg mener at Røros kommune må stoppe å legge ut nye områder til hyttefelt, og heller fortette allerede eksisterende felt.

Nedbygging av arealer og arealendringer er en av de største truslene mot natur og artsmangfold. I en uttalelse fra Naturvernforbundets landsstyre står det at dette er en utvikling som ikke kan fortsette.

SV og MDG har tatt til orde for nasjonal hyttestopp, vel og merke i nye områder. Utslippene som følger med byggeprosjektene, vil bli store. Det må ikke tillates at myrarealer berøres, noe som i for eksempel tilfellet Fruhaugen, vil skje.

Myrer som graves opp og fylles med stein og grus for å lage nye veier, er ikke tilrådelig. Myr er levested for mange viktige arter av planter og dyr. Myr holder på vann, og myrene våre er enorme karbonlagre som binder karbon hvert eneste år. Ved å drenere myr for å få fram vei, vann og kloakk, vil nedbryting av myra starte, og vi vil få fram betydelig utslipp av karbongasser.

Naturvernforbundet krever at det må innføres forbud mot all bygging av hytter eller veier på myrarealer. Dette er noe Røros kommune bør ta til etterretning. Ifølge en fersk rapport fra Miljødirektoratet som omhandler hvordan vi skal nå målet for nullutslipp fra arealbrukssektoren innen 2030, sier de at samfunnsnyttige prosjekter må prioriteres framfor fritidsboliger.

Vi har en klimakrise vi må løse, og vi vet at hyttebygging medfører store tap av natur og store klimagassutslipp, både direkte og indirekte. Naturen er en av de viktigste nøklene for å lykkes med å bremse de menneskeskapte klimaendringene. Ved å ta hull på nye hyttefelt vil Røros kommune slå bein under seg selv hva naturvern og miljøvern tilsier.

Er det ønskelig? Er ikke Røros kommune en kommune som vil fremstå som en miljøkommune? Da sier det seg selv at nye prosjektet må stoppes. Klima - og miljøminister Espen Barth Eide AP, har også uttalt seg negativt om de mange hytteprosjektene i Norge.

Han fremhever at hans regjering vil jobbe med å stanse nedbygging av natur, og at særlig hyttefelt og veier i uberørt natur må prioriteres. SV fremmer forslag om hyttefeltstopp i Stortinget.

I tilfellet Fruhaugen, som skal behandles i nær framtid, foreligger det tinglyst beiterett på eiendommen, som ligger i arealplanen. Er det noe kommunen overser? Hva skjer i en lang anleggsperiode, og hva skjer når hytter får besøk av kyr? Hva skjer når elg, rådyr og skogsfugl blir skremt fra området? Hva skjer når kalvingstida til elg og rådyr nærmer seg, og området er under utbygging? Hva skjer når hekkende trekkfugler kommer om våren, som endatil er på rødlista? Hva skjer når barnehagebarna på tur må konkurrere med anleggsmaskiner? Hva skjer når en allerede trang vei skal gi plass for anleggsmaskiner og senere biltrafikk til hyttene? Hva skjer når man ikke tar til etterretning at en nesten samlet bygd går imot utbygging? 

Den ønskede grønne profilen til Røros kommune vil i hverfall ikke være grønn lenger! Å bygge i uberørt natur er ikke et grønt tiltak, ei heller bærekraftig! Hverken klima, natur, landbruk, kommune eller menneskene tåler at naturen forringes. Regjeringen vil jobbe mot å stanse nedbyggingen av uberørt natur, da går jeg ut ifra at Røros kommune ønsker det samme.

Jeg bryr meg om klima og natur, og har tiltro til at Røros kommune med de folkevalgte også ser verdien i å bevare det unike kommunen har å tilby av friluftsliv og vern av uberørt natur, og spiller på lag med Naturvernforbundet, Klima- og miljøministeren, Miljødirektoratet og flere av de andre politiske partiene.

Nina Hoff 

 

Powered by Labrador CMS