Åpent brev til ordfører Isak V. Busch:

Er kjernekraft løsninga?

Bilde av Per Arne Gjelsvik fra siste formannskapsmøte i forbindelse med tildeling av penger fra kommunen til flere lag og foreninger
KJERNEKRAFT: Per Arne Gjelsvik og Røros Venstre ønsker å utrede kjernekraft som energikilde.
Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksta står for skribentens regning. 

Det er forventet vesentlig økning i energibehovet både lokalt og nasjonalt de nærmeste årene i forbindelse med utfasing av fossil energi. 

Næringsforum i Fjellregionen ved Ottar Tollan, er bekymret for de begrensinger et lavt dimensjonert regionalt nettverk gir ved økt kraftbehov. Han advarer om at dette er en trussel for videre industriell utvikling på Røros og i Nord-Østerdalen. 

Statnett planlegger utbygging av et oppdimensjonert nett i store deler av landet, men ikke hos oss. 

Kommunestyret har 141223 enstemmig bedt kommunedirektøren utarbeide en energiplan for Røros kommune. Dette er et innspill til den prosessen.

Venstre ser de samme problemer som Tollan. Framtidas energiproduksjon må være grønn og medføre stor reduksjon av klimagasser. Målet er at Norge skal nå FNs klimamål og dermed begrense skadelig oppvarming av kloden vår. Venstre er heller ikke villig til å ofre naturen med skjemmende inngrep. Vi har noen tanker om vegen videre:

Hva kan gjøres lokalt?

Oppgradering/modernisering av eksisterende kraftstasjoner med økt strømproduksjon som resultat, vil ha stor effekt. 

Ny turbin i Kuråsfossen kraftstasjon, samt nytt inntak med større fall, har lenge vært ønsket. En slik investering kan øke kraftproduksjonen vesentlig. Men dette er svært kostbart og største eier, Røros kommune, kan neppe bidra. 

Nye eiere med dype lommer er en mulighet, men det betyr i så fall salg av «arvesølvet» vårt. 

Det temaet er ikke på agendaen. At staten plutselig vil finansiere opprusting av norske vannkraftverk, virker lite sannsynlig ut fra prioriteringene som er gjort hittil. Småkraftverk i mindre elver medfører nye naturinngrep i en eller annen form, og vil neppe gi vesentlig gevinst. Vindkraftutbygging gir uakseptable inngrep i naturen, og turbinene gir ingen strømproduksjon når behovet er størst i kuldeperiodene vinterstid. 

Solparker gir mindre naturinngrep, og kan kanskje ha et visst potensiale også i våre områder? 

Kjernekraft?

Halden kommune, Norsk Kjernekraft og Østfold Energi har sammen stiftet selskapet Halden Kjernekraft AS. Dette er gjort for å utrede mulighetene for kraftproduksjon med bruk av kjernekraft i Halden. 

De skriver at tiden er moden for å utrede små, modulære reaktorer som kan være en del av kraftløsningen. De vil sondere ulike muligheter, og uttaler at det er viktig ikke å være redd for ny kunnskap. Ordfører i Halden ønsker å knytte til seg en gruppe på 30 til 50 kommuner som deler denne interessen. Det er en forutsetning at avfallshandteringa er forsvarlig løst før prosjekt kan realiseres.

Lokalt engasjement?

Halden Kjernekraft inviterer kommune-Norge til å delta i et felles kompetanseløft om kjernekraft.

Venstre mener at kjernekraft bør utredes i Norge og vi ønsker at Røros kommune skal være nysgjerrig, framoverlent og delta i dette arbeidet på kommunenivå. Det er ikke snakk om en straks-løsning, og vi må uansett bruke «langsyntbriller» når det gjelder ny kraft. 

Dersom det på sikt skulle bli mulig å bygge en reaktor i vårt område, vil den skape rikelig og stabil kraft året rundt, uten CO2 utslipp, og med minimal naturskade. Reaktorer skal kun plasseres i områder uten jordskjelvaktivitet. Lav gjennomsnittstemperatur er en fordel. 

Det er som nevnt betydelige begrensninger i regionalt nett. Det er å håpe at Statnett vil prioritere utbygging annerledes dersom vår region kan eksporterekraft til stamnettet. 

Av nasjonale sikkerhetsmessige årsaker mener vi det uansett  må   argumenteres for at vårt område trenger både jernbane, vei og strømnett som forbinder Trøndelag med Østlandet.

Konklusjon:

Røros Venstre oppfordrer ordfører til å ta kontakt med Halden Kjernekraft ved ordfører i Halden, Fredrik Holm, med tanke på deltagelse dette i prosjektet. 

Slik deltagelse er uforpliktende, men den anerkjenner at ny kunnskap er en forutsetning for kloke avgjørelser også i framtida.

Powered by Labrador CMS