Vil ha energiplan for Røros kommune:

– Økt lokal energi­produksjon er nærings­utvikling som skaper betydelige inntekter

LOKAL KRAFT: Ormhaugfossen er ett av to vannkraftverk i Røros kommune. Røros Senterparti ønsker å få på plass en energiplan for å utrede muligheter, forutsetninger og behov for energi i Røros framover.
Publisert

En svært viktig forutsetning for nærings- og samfunnsutvikling i kommunen vår, er tilgangen på energi og et effektivt distribusjonsnett. Denne utfordringen deler vi med flere andre regioner i Norge.

Hvordan kan vi som lokalsamfunn skaffe oss fakta og sette rett kurs for å håndtere utfordringen, samt skape muligheter?

I 2022 ble det forbrukt om lag 130 GWh elektrisk kraft i Røros, mens produksjonen i et normalår er omlag 70 GWh. Underdekningen er betydelig. Vi er i praksis avhengig av at andre lokalsamfunn produserer kraft for å dekke vårt behov, både nå og fremover, selv om kommunen vår strekker seg ut over hele 1.957 kvadratkilometer. De fleste eksperter beregner at behovet for elektrisk kraft vil øke, for å betjene et moderne samfunn og fase ut noe av den fossile energien.

Rørossamfunnet har historisk vært åpen for ny teknologi, innovasjon og omstilling. Foregangspersoner og miljøer ga oss ny teknologi i gruvedriften, kraftverk, jernbane, lufthavn og omstillingen fra kåppårverk til det moderne industrisamfunnet vi er i dag. Nye næringer har kommet til, fordi vi har evnet å gjøre tiltak selv og være i forkant.

Kommunen har tilrettelagt for nytt næringsareal – men vi mener man først gjør jobben skikkelig om man også løser utfordringen med tilgang på energi og et moderne distribusjonsnett. Nasjonale føringer tilsier at vi tar grep og undersøker mulighetene lokalt. Eventuell økt lokal energiproduksjon er næringsutvikling som skaper betydelige inntekter for kommune og samfunn.

Røros Senterparti ønsker å starte arbeidet med en energiplan for Rørossamfunnet. En slik plan kan utarbeides med egne ressurser, forberede oss på fremtiden og øke mulighetene i kommunen vår. Planen kan gi oss et godt faktagrunnlag innen:

  • Mulighet for ny energiproduksjon
  • Se på mulige energiformer
  • Fremtidig energibehov
  • Eksisterende kraftnett og utviklingsbehov
  • Forsyningssikkerhet
  • Energiøkonomisering

Gjennom et slikt arbeid vil vi bedre forstå de energiutfordringene Røros har, og vil møte i fremtiden. Kunnskap vil sette oss posisjon til å se på tiltak som kan bidra til fortsatt nærings- og samfunnsutvikling, bedre forsyningssikkerhet og inntekter for lokalsamfunnet.

Gudbrand Rognes
Leder, Røros Senterparti

Powered by Labrador CMS