– Enig med Kjellmark, men ikke i fremgangsmåten. Røros kan ikke tilby befolkningen et «folkebad»

SKEPTISK: Ellen-Ingrid Sødal tror ikke Røros kan tilby befolkningen et «Folkebad» om det ikke kommer statlige overføringer.
SKEPTISK: Ellen-Ingrid Sødal tror ikke Røros kan tilby befolkningen et «Folkebad» om det ikke kommer statlige overføringer.

Ellen-Ingrid Sødal skriver om boplikt, folkebad og politiske prioriteringer i dette innlegget. 

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ja, helt enig med Ole Jørgen Kjellmark. Røros må være attraktiv for å lokke til seg nye innbyggere. Jeg sluker bare ikke fremgangsmåten.

For en familie som skal prøve-bo på Røros, fordi mor eller far har fått seg arbeid, vil jeg tenke at det er mer aktuelt å kjøpe seg en bolig framfor å leie. 

Det er ikke bare på Glåmos og i Brekken det er dyrere å bygge nytt vs å kjøpe seg noe, det gjelder nok også på Røros. Boligmarkedet må også være variert. Både enebolig, leiligheter og småbruk, men også bygårder i Røros sentrum. Jeg tror vi undervurderer en barnefamilies arbeidsevne til å pusse opp og sette i stand det som er gammelt. Flere eksempler finnes i Røros sentrum allerede! 

Derfor må det være boplikt - ikke la boligen stå tom i påvente av at noen kanskje flytter tilbake.

Og angående «Folkebadet», om det er avgjørende for at yngre kommer tilbake til Bergstaden, usikker på det. Jeg er ikke så veldig gammel, men gammel nok til å ha hatt svømmeopplæring i bassenget i gymbygget. 

I tillegg deltok jeg i svømmegruppa på Røros, en fritidsaktivitet jeg likte godt. Likevel var vi sjelden mer enn fem-ti deltakere på dette fritidstilbudet. Altså, et tilbud som er supert. Men et tilbud kanskje ikke så mange valgte fordi Røros allerede da hadde mye å velge i av idrett. 

Jeg tviler ikke på at et folkebad blir brukt, og selvfølgelig skulle kommunen har vært selvhjulpen med svømmeopplæring i skolen, men om et folkebad er avgjørende for befolkningens fysiske og psykiske helse - der er jeg ikke helt overbevist. 

Da tror jeg heller et eventuelt tenkt overskudd i kommunebudsjettet skal brukes til å ruste opp kommunens tilbud innenfor rus og psykisk helsetjeneste. Eller hva med et institusjonstilbud til den yngre del av befolkningen, både mennesker med forbigående og langvarige tilstander som skaper ubalanse i helsa, der man trenger en tilrettelagt hverdag. Og tenke på økningen i unge eldre, aktive mennesker med demens, der skulle det vel også vært behov for et annet tilbud enn det kommunen kan tilby i dag. 

Så jeg tror vel egentlig ikke Røros kan tilby befolkningen et «Folkebad» enn så lenge, om det ikke kommer statlige overføringer tiltenkt dette formål.

Men arbeidsplasser må vi ha, og Røros har ressurser man ennå ikke har tatt i bruk. Vi har tog, fly og nærhet til mye urørt natur. Så om kommunen legger til rette og tilbyr aktuelle aktører gode fordeler med å legge arbeidsplasser til Bergstaden, være frampå og på tilbudssiden, er vel det et godt utgangspunkt.

Ellen-Ingrid Sødal,
5.kandidat Røros Senterparti 

Powered by Labrador CMS