– Robek-lista vil nok vinke til oss igjen om vi ikke tar noen grep

Ole Jørgen Kjellmark. Foto: Eli Wintervold
Ole Jørgen Kjellmark. Foto: Eli Wintervold

– De store inntektene til kommunen kommer i form av overføringer fra Staten. De fordeles etter folketall og alderssammensetting på oss rørosinger. Med mange barn og eldre følger det mer penger, skriver Ole Jørgen Kjellmark (H).

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I denne førvalgstid kommer mange løfter om mer penger til gode tiltak og forbedringer her i Røros. Når noen gjør det til et valgkamptema at det skal settes av penger til å fylle hull i veier, viser det at kommunen vår sliter med å få selv de selvfølgeligste ting utført. Når vaktmestre får innkjøpsstopp allerede før ferien på materialer til vedlikehold av kommunale bygg, så må det tas noen alvorlige grep med budsjettstyringa av oss folkevalgte. 

Røros har noen freske investeringer i gang. Med ny brannstasjon, beredskapssenter, barnehager og bibliotek som snart kommer som rentebelastning og avdrag på lån, vil nok Robek-lista vinke til oss igjen om vi ikke tar noen grep for at det kommer mer penger inn også. Inntektssida i budsjettet er det veldig lite vi kan gjøre noe med i vedtaks form, ettersom det er tatt ut det som er å hente på eiendomsskatten. Lovte merinntekter fra e-verket går nok med til å fylle opp personellmangel innen skole og eldreomsorgen. 

De store inntektene til kommunen kommer i form av overføringer fra Staten. De fordeles etter folketall og alderssammensetting på oss rørosinger. Med mange barn og eldre følger det mer penger. Skal vi få flere hit, må vi bli mer attraktive, både som arbeids- og bostedskommune for yrkesaktive, og dem som har avsluttet arbeidskarrieren og gjerne vil flytte hjem hit. Det er lett å hente dem og da kan vi ikke ta fra dem huset de har arvet her i Bergstaden. De som har bodd mange år i by, har som oftest lagt seg opp kapital i solgt bolig der og kan sette i stand hemrommet. Alternativet som innebærer at husa blir tvangssolgt og overtatt av lavinntekts barnefamilier som ikke har råd til å heve standarden til vår tids forventninger er vi som lokalsamfunn ikke tjent med. 

Løsningen og målsetting må være at vi blir flere med på spleiselaget som vi kaller kommunen. Bedriftene her er stadig på jakt etter flere flinke folk. Deltids rørosinger, også kalt hytteeiere, betaler godt med eiendomsskatt og andre kommunale avgifter, så tilløp til negativ omtale av dem som vi har sett i senere tid burde vi spare dem for. 

Folketallet vårt øker knapt nok og vi holder ikke tritt med resten av landet. Vi er ikke attraktive nok. Barnehager er viktig for at unge flytter inn eller flytter tilbake hit etter utdanning. Sjøl om det koster mye, så mener jeg at badeanlegget ved Verket som vi har fått presentert er nødvendig for at vi skal bli mer attraktive. Så må vi friste med gode og romslige boligtomter med utsikt og godt bomiljø nær naturen. Det beste alternativet vi burde tilby i framtida og der det er stor nok plass, er i Vola. Sjøl om området ligger mer enn 700 meter over havet, så vokser furua der nesten som gras og vi kan hente ut noen fordeler av forventet klimaendring. Vi kan ikke vedta etablering av bedrifter og nye arbeidsplasser, men vår oppgave som kommune, er å tilrettelegge. Blir vi flere, så kan vi få til mere! 

Ole Jørgen Kjellmark (H) 

 

Powered by Labrador CMS