Green Flyway-prosjektet er ferdigstilt:

– Droner kan effektivisere kommunale tjenester

FERDIG: Green Flyway er et avsluttet prosjekt. – Vi ønsker å videreføre prosjektet i et nytt før vi havner bakpå i en bransje i en rivende utvikling, sier Martin Riise Hulbækmo og Bente Bakos ved Rørosregionen Næringshage.
FERDIG: Green Flyway er et avsluttet prosjekt. – Vi ønsker å videreføre prosjektet i et nytt før vi havner bakpå i en bransje i en rivende utvikling, sier Martin Riise Hulbækmo og Bente Bakos ved Rørosregionen Næringshage.

– Det finnes mange etablerte prosjekter i Europa som jobber med grønn luftfart, og selv om Green Flyway nå er ferdigstilt ønsker Rørosregionen Næringshage å være med videre gjennom et nytt prosjekt, sier bedriftsrådgiver Martin Riise Hulbækmo ved næringshagen.

Publisert

Riise Hulbækmo i Rørosregionen Næringshage er fornøyd med resultatene fra Green Flyway 1.0 der hovedmålet ble oppnådd, til tross for utfordringer knyttet i hovedsak til pandemien.

Resultatene

Det interregionale prosjektet Green Flyway var et samarbeid mellom flere aktører som blant annet hadde som mål å etablere en testarena for elektriske autonome droner og elfly på Røros og i Østersund, med godkjent korridor mellom disse to arenaene.

– Dette hovemålet er oppfylt, men pandemi og andre forhold første dessverre til at kommersiell drift ikke ble etablert, sier Riise Hulbækmo.

Gjennom prosjektet fikk vi til verdens første grensekryssing av el-fly på vinterstid, og Europas første grensekryssing med sivil autonom (selvstyrende) drone.

– Dessuten var Green Flyway koblet på prosjektet som St. Olavs og Aviant hadde der de fraktet blodprøver mellom sykehusene på Røros og i Trondheim, og melkeprøver mellom produsent og Tine som også ble gjennomført i samarbeid med Aviant. Og vi har flydd ut mat for hjemmetjenesten i Sverige, sier Riise Hulbækmo.

For Røros kommune, og andre små kommuner med begrensa resurser, er nettopp transport innenfor kommunen viktig å etablere.

– Droner kan brukes til transport av mat, medisinske prøver, medisin og det mye av det som i dag krever at personer kjører rundt. Hovedutfordringen for en drone er lastvekt, men det er klart at bruk av droner kan effektivisere kommunale tjenester, sier daglig leder ved næringshagen, Bente Bakos.

Hun peker også på at for Distrikts-Norge kan drone brukes til bedret beredskap, gjennom blant annet transport av hjertestartere, noe de har testet i prosjektet.

– Prosjektet har lært oss mye, det har vært 35 konferanser, workshops og studiebesøk, det er levert fire studentoppgaver og en masteroppgave med utgangspunkt i dette prosjektet.

Fortsettelsen

– Dette er en bransje i rivende utvikling, det er viktig at vi kan bygge videre på erfaringer og kunnskap gjennom et nytt prosjekt, sier Riise Hulbækmo.

Næringshagen jobber derfor sammen med Östersunds Kommun med å få på plass et «Green Flyway 2.0» som en fortsettelse av det avslutta prosjektet.

– Det nye prosjektet skal ha fire satsingsområder. Det blir blant annet fokus på å utvikle og kommersialisere testarenaen, gjerne med et kompetanse- og utdanningssenter i en eller annen form. Beredskap og kommunale tjenester innen helse og velferd skal videreutvikles, det skal jobbes videre med gods- og persontransport og kortbanenettet som Røros lufthavn er en del av skal elektrifiseres, sier Riise Hulbækmo.

Det er med andre ord mye arbeid som gjenstår før vi kan si at såkalt grønn transport er etablert. EUs klimamål sier at det skal kuttes 55% på alle utslipp innen 2030. Her spiller luftfarten en stor rolle og næringa må senke utslippene sine betydelig for at målet om 55% samlet reduksjon skal oppnås.

– Det haster, 2030 er et avgjørende årstall i denne sammenhengen, og det er jo ikke lenge til, sier Riise Hulbækmo.

Powered by Labrador CMS