Politikerne slår tilbake:

– At Fjell-Ljom mener at alt dette ikke er å satse på mennesker, framstår som en lettvint konklusjon og en urimelig påstand

Christian Elgaaen Isak V. Busch
KRITISERER LOKALAVISA: Ordfører Isak V. Busch (t.h.) og varaordfører Christian Elgaaen er kritiske til Fjell-Ljoms lederspalte 21. mars. Her fra valgdebatten i Storstuggu i fjor.
Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fjell-Ljom prøver i sin lederartikkel 21. mars å skape en motsetning mellom å bruke penger på bygninger og mennesker i Røros kommune.

De siste årene har Røros kommune investert mye penger i nye bygninger. Vi har ikke bygd fordi vi synes det er artig å klippe snorer – vi har bygd fordi ansatte og innbyggere i Røros kommune skal få best mulig arbeidsvilkår og tjenester. Nå er mange byggeprosjekter ferdigstilt eller under arbeid. Da er det helt nødvendig at investeringsnivået de neste årene blir betydelig lavere.

Barnehagene i Røros sentrum er gamle, til dels svært nedslitte og også lite egnet for dagens barnehagehverdag. Den som har fulgt med litt i lokalsamfunnet de siste årene vet at barnehager har vært blant de virkelig betente og engasjerende sakene de siste årene. Ansatte, foreldre og barn har med rette gjennom flere år bedt om at det blir tatt grep for å få på plass nye barnehager med tilfredsstillende fysiske omgivelser for både liten og stor. Det får vi nå.

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter ble etablert for å sikre at vi skal kunne gi gode tjenester til våre eldre og pleietrengende innbyggere inn i framtida. Vårt gamle sykehjem var for lite til å håndtere det antallet eldre vi vet vi får i løpet av de neste årene, og var dessuten ikke utrustet slik en forventer at en moderne omsorgsinstitusjon skal være. Det var helt nødvendig å endre omsorgstjenesten vår for å møte behovene framover. Nå har beboerne flotte, lyse og romslige rom, alle har eget bad og de har gode fellesfasiliteter som gir helt andre muligheter enn tidligere. Vi synes også denne satsingen har vært riktig – for våre eldre fortjener en best mulig alderdom.

I det nye beredskapssenteret finner vi blant annet nye lokaler til brann- og redningstjenesten. På grunn av krav til helse, miljø og sikkerhet og pålegg fra Arbeidstilsynet, var Røros kommune helt nødt til å ha en ny brannstasjon. Det er dessverre en kjent sak at ansatte innen brann og brannforebygging (tidligere kalt feiere) er overrepresentert på kreftstatistikker, og at man har lokaler bygget og utstyrt for å dempe risikoen for langtidsskader og sykdom er et krav. Det er rett og slett en viktig oppgave for oss som øverste arbeidsgiver å ivareta helsa til de ansatte i denne tjenesten. Samtidig ga dette prosjektet muligheter til å samle flere kommunale tjenester under samme tak for å bedre nyttiggjøre seg av de kommunale ressursene. Politiet er også i dette bygget, helt i tråd med nasjonale føringer om å samlokalisere blålysetater.

At Fjell-Ljom mener at alt dette ikke er å satse på mennesker, framstår som en lettvint konklusjon og en urimelig påstand. En satsning på moderne, trygge og gode bygninger handler om at Røros kommune skal være en attraktiv kommune å bo i og jobbe i også i framtida. Det er en målsetning vi prøver å bidra til og jobbe for hver eneste dag.

Isak V. Busch (Ap)
ordfører, Røros kommune

Christian Elgaaen (SV)
varaordfører, Røros kommune

Powered by Labrador CMS