– Det blir feil når det negative blir altoppslukende

Rune H. Steinnes, 3. kandidat for Røros SV.
Rune H. Steinnes, 3. kandidat for Røros SV.

– I åra som kommer vil det være saker som kan sette bygd opp mot «by», nabo opp mot nabo og turist mot fastboende. Dyrtid og fattigdom, jordvern, sjølforsyning, klima, miljø, og boplikt kommer til å være på dagsorden i kommende kommunestyre periode. Bruk ditt engasjement og velg riktig side, skriver 3. kandidat for Røros SV Rune H. Steinnes. 

Publisert

Hva om vi fokuserer på Rørosingen?

Hva har skjedd for kommunens innbyggere de siste fire åra? Blant annet har eldreomsorgen blitt kraftig styrka med et godt funksjonelt bygg på Øverhagan for brukere så vel som ansatte. Sentrumsbarnehagen har landet i Vola. Byggestart er i år og vi får håpe vi unngår flere forsinkelser. Beredskaps- og responssenteret står ferdig i Gjøsvika. Doktortjønna og Elden er på statsbudsjettet. Nytt bibliotek har vi fått. Flyruta er revitalisert med Widerøe - i den forstand det nå i hovedsak går fly, og jernbanen har for første gang siden 90tallet hatt direktetog til og fra hovedstaden. Mange vil mene mangt om mye – på disse sakene går vi i pluss, det er jeg trygg på. 

Produksjon og Industribedriftene våre, selve bærebjelken i rørossamfunnet, «væks og trives». Stensaas bygger ut, Flokk satser tungt på produksjonslinja på Røros og Norbit har en ordreinngang som gjør at de vokser ut av lokalene sine nesten før de står ferdig. Dette er kun tre av en myriade av små og store industribedrifter og produsenter på Røros. Er det noen som representerer pulsen i fjellet så er det disse.

Vi kan trygt si det åpenbart er noe som er rett på Røros. 

Samtidig er det nok av ting å ta tak i, og det er lett å fokusere på det negative. Er det galt å påpeke og belyse det du opplever som problematisk i kommunen? Nei, jeg synes ikke det, men det blir feil når det negative blir altoppslukende.

I åra som kommer vil det være saker som kan sette bygd opp mot «by», nabo opp mot nabo og turist mot fastboende. Dyrtid og fattigdom, jordvern, sjølforsyning, klima, miljø, og boplikt kommer til å være på dagsorden i kommende kommunestyre periode. Bruk ditt engasjement og velg riktig side. En stemme til denne representanten og til SV betyr en stemme øremerket innbyggeren i Røros kommune. Godt valg! 

Rune H. Steinnes 

3. kandidat, Røros SV 

 

 

Powered by Labrador CMS