Sats på Rørosbanen!

OPPGRADERING: Christian Elgaaen og Bjørnar Tollan Jordet mener at Rørosbanen bør satses på.
OPPGRADERING: Christian Elgaaen og Bjørnar Tollan Jordet mener at Rørosbanen bør satses på.

SV- politikerne mener at det er på høy tid at Rørosbanen satses på. 

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksta står for skribentenes regning. 

I sitt leserinnlegg den 6. februar forsøker statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap) å svare på en stor bekymring knyttet til regjeringens forståelse av Stortingets vedtak om nytt materiell til Rørosbanen. Det er gledelig, og egentlig en selvfølge, at statssekretæren lover å følge opp Stortingets vedtak, men dessverre viser svaret at politisk ledelse i Samferdselsdepartementet fortsatt ser på Rørosbanen som et sidespor og ikke som en del av den nasjonale infrastrukturen.

Alle forstår at det er lang leveringstid på nye tog, men nettopp derfor er det viktig at samtlige nye togsett som kjøpes inn i Norge bidrar til robusthet og fleksibilitet på jernbanen. Elektriske togsett kan ikke gå på en jernbane som ikke er elektrifisert, men erfaringene fra brukollapsen i Ringebu synliggjør behovet for fleksibelt togmateriell som både kan kjøres på elektrisitet og diesel. Det er ikke ønskelig, slik statssekretæren antyder, med tog som kun er tilpasset Rørosbanen sine behov.

Fremtiden for Rørosbanen, med behov for elektrifisering, oppgraderinger og materiell, ligger i at banestrekningen blir en del av en større helhet, og ikke videreføres som et sidespor. Den eneste måten vi reelt kan sikre et dobbeltspor mellom Oslo og Trondheim, samt sikre beredskap for både gods- og persontransport, er at Rørosbanen får materiell som også kan benyttes på fjerntogstrekningene. Etterspørselen og behov for blant annet nattog viser at det er et enormt potensial for jernbanen dersom vi klarer å tenke langt nok og stort nok nå.

Det er ingen som forventer at investeringer på Rørosbanen skal medføre utsettelse av andre vedtatte investeringer. Vi må derimot kunne forvente at regjeringen forstår at Stortingets vedtak innebærer innkjøp av materiell som faktisk vil bidra til å løse de nasjonale transportbehovene og gjøre Rørosbanen til en del av jernbanens framtid i Norge. Dette handler ikke om «mersmak», slik statssekretæren omtaler det, men at vi uten investeringer på Rørosbanen har en enorm utfordring knyttet til beredskap på jernbanenettet. Regjeringen og flertallet på Stortinget må forstå at Rørosbanen har et stort potensial og rolle i det nasjonale transportnettet, og ikke bare er et lite sidespor for oss som bor her.

Powered by Labrador CMS