Jørgen fikk Holtålen kommunes kulturstipend:

– Yrket vårt blir viktigere og viktigere. Man vet aldri når importen stopper

HARMONI I FJØSET: Bonde Jørgen Aas flytta nylig besetninga inn i sitt nybygde løsdriftfjøs: – De ser ut til å være veldig tilfredse med å være løse og gjøre akkurat som de vil, sier han.
HARMONI I FJØSET: Bonde Jørgen Aas flytta nylig besetninga inn i sitt nybygde løsdriftfjøs: – De ser ut til å være veldig tilfredse med å være løse og gjøre akkurat som de vil, sier han.

Onsdag kveld ble Jørgen Aas overrasket av ordfører Jan Arild Sivertsgård (Ap) og enhetsleder for næring og kultur Olve Morken, som delte ut Holtålen kommunes kulturstipend for 2023.

Publisert Sist oppdatert

Kulturstipendet kom overraskende på den unge bonden i Vongrovsveien øverst i Ålen. Heder og ære pluss fem tusen kroner kommer godt med. 

– Å bli overraska med prisen var rart, men samtidig veldig artig. Det er ekstra stas at kommunen verdsetter jobben vi gjør, sier Aas. 

Hans far Rolf Aas er med og bidrar i den daglige drifta, og farfar Jon Aas kommer innom så ofte han kan. Å fortsette med mjølkeproduksjonen, når flere generasjoner før ham har gjort det samme, betyr mye for Jørgen. 

Fjell-Ljom besøkte Jørgen i september:

En arv som pågår

– Hver gang farfar er på besøk, sier han hvor glad han er for at jeg fortsetter drifta. Det er stort for ham. At han har trua på meg er godt, samtidig blir det jeg gjør i hverdagen veldig meningsfullt. 

Å ha far Rolf i bakhånd kommer godt med når det dukker opp spørsmål. 

– Uten ham å støtte meg på, hadde jeg ikke turt å satse, tror jeg. Spørsmålene er mange og mye skal gjøres riktig. Jeg lærer noe nytt hver eneste dag, som i alle andre yrker. 

Jørgen framholder at han er bundet og har ansvar for dyra stort sett hver dag, hele døgnet, hele året. Samtidig gir det trivsel å kunne holde på med det han vil. Han tenker at den lokale matproduksjonen blir bare viktigere og viktigere. For man vet aldri når importen stopper. 

– Å drive gård er en arv som pågår. Det er artig å forsette med det. Og jo mer man lærer, dess bedre går bedriften rundt, også økonomisk, oppsummerer Aas til slutt. 

FLEKSIBLE DAGER: – Det nye fjøset gir samme mengde fjøsarbeid, men jeg må ikke hit til faste tider slik som før. Jeg må ikke ut og mjølke sju om morran, så dagen er mer fleksibel nå, sier Aas.
FLEKSIBLE DAGER: – Det nye fjøset gir samme mengde fjøsarbeid, men jeg må ikke hit til faste tider slik som før. Jeg må ikke ut og mjølke sju om morran, så dagen er mer fleksibel nå, sier Aas.

Et forbilde for mange unge 

Ordfører i Holtålen Jan Arild Sivertsgård (Ap) synes Jørgen Aas er en hverdagshelt som fortjener all honnør. Og han er glad for at formannskapet i kommunen valgte akkurat den unge bonden til å motta stipendet: 

– Tradisjonelt har stipendet gått til unge som er aktive innen blant annet kunst, kultur eller musikk. Og nå viser Jørgen at man kan følge drømmen uansett hvilken gren det er snakk om, og gjøre det til en levevei, framholder han. 

Stipendet er ifølge Sivertsgård ment som en klapp på skuldra, i en næring ordføreren vet er under press. Og han er helt klar på at betingelsene for bønder må bli bedre.

– En sterk symbolsk betydning

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at antall registrerte virksomheter som driver gårdsbruk har gått fra nesten 100.000 i 1989 til godt under 40.000 i 2022. Andelen av befolkninga som driver med jordbruk er redusert fra 1,5 prosent i 2000 til 0,7 prosent i 2022.

– Antall bønder har blitt halvert de siste 22 årene. Hva kan Holtålen kommune konkret gjøre for å hjelpe flere til å satse på landbruk og matproduksjon?

– Kommunens økonomi er dessverre under press. Landbruks- og matdepartementet (LMD) legger også en del føringer som gjør handlingsrommet mindre. Men gjennom planverk og saksbehandling skal vi legge til rette så godt som mulig for alle som ønsker å drive matproduksjon, sier ordføreren. 

ØNSKER ROM: Jan Arild Sivertsgård (Ap) ønsker større handlingsrom fra sentralt hold, så kommunen kan legge enda mer til rette for det lokale jordbruket.
ØNSKER ROM: Jan Arild Sivertsgård (Ap) ønsker større handlingsrom fra sentralt hold, så kommunen kan legge enda mer til rette for det lokale jordbruket.

Han understreker til slutt at stipendet er en anerkjennelse til alle som driver jordbruk i Holtålen:

– Vi deler ut stipendet med en sterk symbolsk betydning. Hele næringa her i Holtålen trengs å applauderes av alle innbyggere. Bøndene gir oss livsviktig mat. Samtidig har de krevende arbeidshverdager i et yrke som er mer en livsstil, avslutter han. 

Bekymra for bondens økonomi

Fylkesleder i Sør-Trøndelags avdeling av Norges bonde og småbrukarlag, Oskar Tørres Lindstad, er også svært glad over nyheten om at den unge bonden i Ålen fikk kommunens kulturstipend. 

– Jeg ble glad da jeg så nyheten om utmerkelsen, og jeg tenker at det er bare positivt. At kommune og politikere ser at dette har en verdi utover kun næringsaspektet, er mye verdt, sier Lindstad.

Han understreker at jordbruk i høyeste grad er en institusjon for kulturforvaltning, like mye som en næring som genererer inntekter. 

– At Jørgen satser og investerer, er jeg veldig glad for. Samtidig, som landbrukspolitiker, er jeg bekymra for sektorens driftsøkonomi. Slik det er nå, må så mange som 90 prosent av bøndene ha tilleggsinntekt fra annen næring for å klare seg, opplyser Lindstad. 

Powered by Labrador CMS