Se opptak:

Kommunestyremøte i Holtålen

Kommunestyret skal blant annet behandle bygdevekstavtalen og flere reguleringsplaner.

Publisert Sist oppdatert

Sakliste

PS 18/2024: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

RS 2/2024: Årsrapport for 2023: Kontroller ved skjenkesteder med alminnelig skjenkebevilling og salgssteder for alkoholholdig drikke med alkoholinnhold lavere enn 4,76 volumprosent i Holtålen kommune

PS 19/2024: Referatsaker

PS 20/2024: Blanke Ark: Status og veien videre

PS 21/2024: Bygdevekstavtale mellom staten v/Kommunal- og distriktsdepartementet, Trøndelag fylkeskommune og bygdevekstpilot Rindal/Holtålen

PS 22/2024: Selbu kommune som deltaker i plankontoret kommunalt oppgavefellesskap

PS 23/2024: 2. gangs behandling/stadfesting: Reguleringsplan for Eggavegen - Ålen skisenter

PS 24/2024: 1. gangs behandling: Reguleringsplan for Saksvollvegen

PS 25/2024: Kommunal planstrategi 2024-2027 og planprogram or kommuneplanens samfunnsdel

PS 26/2024: Mindre endring av kommuneplanens arealdel - sikringssone grunnvann

PS 27/2024: 2. gangs behandling: Reguleringsplan for Storøvlingen hyttefelt

PS 28/2024: Temaplan for friluftslivets ferdselsårer 2024-2028

PS 29/2024: Godkjenning av møteprotokoll

Powered by Labrador CMS