Fjell-Ljom mener:

Optimismen rår - også i dyrtida

BYGDEOPTIMISME: Andreas er en av flere unge som satser på et liv på bygda. Han bygger nytt fjøs for å gjøre plass til flere kyr på gården sin på sørsida av Aursunden.
BYGDEOPTIMISME: Andreas er en av flere unge som satser på et liv på bygda. Han bygger nytt fjøs for å gjøre plass til flere kyr på gården sin på sørsida av Aursunden.

Statistikken viser at både Røros og Holtålen kommuner øker innbyggertallet

Publisert

Det flytter flere folk hit og samtidig fødes det mange barn, spesielt i Ålen. Det viser at folk trives og ønsker å bo på bygda.

Reduserte barnehagepriser og bredbåndstilbud er noe av det som bidrar til at det er mulig. Men det er slik vi ser det først og fremst tankesettet som sitter mellom ørene på folk som har gitt våre kommuner netto tilflytting framfor fraflytting.

Spesielt gledelig er det at flere unge gårdbrukere satser og bygger nye fjøs, særlig i denne dyrtida hvor mange avvikler i stedet for å utvikle. Matproduksjon og selvforsyningsgrad har igjen kommet i fokus, og det bidrar nok også til rekrutteringa av produsenter til lokalmatregionen.

For å si det med ordene til Aleksander Klemmetvoll Nilsgård i dagens oppslagssak:

– Det er sjela til bygda å ha dyr og aktive gårdsbruk.

Mentaliteten her er rettet mot muligheter og ikke begrensninger. Det er gjerne slik at folk som er vant med hardt arbeid også ser løsninger i større grad enn andre.

For også de som ikke har en jordbruker i seg, trekkes i større grad mot bygda nå enn tidligere. Vårt inntrykk er at de fleste som har vokst opp her de siste 30 årene ønsker å flytte tilbake etter endt utdanning, nesten uavhengig av fagfelt.

Vi har blitt mer optimistiske på lokalsamfunnets vegne. På landet finnes det andre unike verdier enn i tettbygde strøk. Man har plass og natur, men kan i dag gjøre mange av de samme jobbene som man før bare kunne utføre i de større byene. Så lenge man har trua og er tilkoblet internett.

Alt du trenger i livet for å lykkes er ifølge Mark Twain uvitenhet og selvtillit. Vi er glad for at vi har én av dem. Da står det vel bra til.

Powered by Labrador CMS