Direkte fra klokka 19.00:

Kommunestyremøte i Røros 

Kommunestyret avgjør framtida til Glåmos skole. Blant andre saker til behandling er salg av kommunale eiendommer, klagebehandling av vedtak om Djupsjøen hyttegrend og planstrategi 2024-2027.

Publisert Sist oppdatert

Sakslista

PS 43/24: Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 44/24: Orienteringer (Bane NOR om kulvert på Glåmos)

PS 45/24: Interpellasjon fra Stig-Arvid Leinum (R) om flyselskapet DAT

PS 46/24: Skolestruktur i Røros kommune

PS 47/24: Salg av kommunale boliger og eiendommer

PS 48/24: Omdisponering av bundne økonomiske fond

PS 49/24: Planstrategi 2024-2027

PS 50/24: Revidering av delegeringsreglement

PS 51/24: Klage på kommunestyrevedtak 01.02.2024 - Djupsjøen hyttegrend

PS 52/24: Representantskap for Studiesenter Trøndelag Sør

PS 53/24: Plan for eierskapskontroll 2024-2028

PS 54/24: Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028

Powered by Labrador CMS