Onsdag bråker mobilen din noe fryktelig

ULER OG RISTER: Myndighetene tester varslingssystemet sitt for mobil onsdag. Samtidig tester Sivilforsvaret sine tradisjonelle varslingsanlegg over hele landet.

Onsdag cirka i lunsjen blir du forstyrra av norske myndigheter.

Publisert

Onsdag klokka 12 testes det nasjonale varslingssystemet i hele landet.

Det betyr at dersom du har en mobiltelefon innafor Norges grenser som er tilkoblet 4G- eller 5G-nettet, vil du i løpet av tidsrommet 11.55–12.10 motta et ganske heftig varsel med kraftige innslag både av sirenelyd og vibrasjon, med tilhørende tekst som understreker at det er snakk om en test.

Dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før og etter klokken 12 den 12. juni. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt.

I tillegg vil Sivilforsvaret også teste den gode gamle «viktig melding, lytt til radio»- varselet fra sine tyfoner. Den formelle betydninga av «tyfontutinga» nå til dags er imidlertid «viktig melding, søk informasjon», men varselet er altså det samme som i radiodagene: tre serier med tuting med ett minutts opphold mellom seriene.

Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

Men onsdag cirka klokka 12 er det altså snakk om ei øvelse.

Powered by Labrador CMS