– Vi trenger at politikere i aldersgruppen 18-30 år også er med og tar viktige politiske beslutninger

Foto: Trøndelag Høyre har 5 unge kandidater blant topp 16 på fylkestingslista. Bakerste rad fra venstre: Hedda Bellsli Reinskou, Daniel Whittle Stensland, Anna Konstanse Almli. Foran fra venstre: Vegard Gunnerød Sem, Marie Husby Valland.
Foto: Trøndelag Høyre har 5 unge kandidater blant topp 16 på fylkestingslista. Bakerste rad fra venstre: Hedda Bellsli Reinskou, Daniel Whittle Stensland, Anna Konstanse Almli. Foran fra venstre: Vegard Gunnerød Sem, Marie Husby Valland.

I dette leserbrevet oppfordrer 8. kandidat for Røros Høyre og 11. kandidat for Trøndelag Høyre, Hedda Christine Bellsli Reinskou, velgere til å gi en personstemme eller «slenger» for å fremme de yngre politikerne som har valgt å engasjere seg. 

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Torsdag 10. august åpnet forhåndsvalget for årets valg. Vi er så heldige at stemmeretten vår gir oss rett til å stemme ved to valg, kommunevalget og fylkestingsvalget. Det står mange dyktige politikere på de ulike partilistene, men jeg vil fremme en aldersgruppe som står i stort mindretall, ungdommen. 

Tall fra SSB viser at valgdeltakelsen er lavest hos de som er under 30 år, som dessverre overrasker meg lite når man ser gjennomsnittsalderen på lokalpolitikerne. Sakene som blir diskutert blir lett irrelevant og uinteressant når det «kun» er middelaldrende og eldre politikere i kommunestyret. Jeg vil at Røros skal være en attraktiv plass å bo, også for oss unge voksne. Skal vi få til dette trenger vi at politikere i aldersgruppen 18-30 år også er med og tar viktige politiske beslutninger. 

Som nevnt under ungdomspolitikerdebatten i Arendal 16. august, viser undersøkelser at over 40% av unge gutter ikke tør å ytre seg fritt. Da er det essensielt at vi fremmer ungdommene som har valgt å engasjere seg, og som tørr å ytre både sine populære og upopulære meninger. Slike forbilder og sterke stemmer styrker demokratiet vårt. 

Jeg stiller i år til valg som 11. kandidat på Trøndelag Høyres liste, og er stolt av å være en av de 5 unge stemmene som topper høyres liste. Fylkestingets viktigste ansvarsområder er videregående skoler, fylkesveier og offentlig transport. Da er det viktig at vi som den mest pårørte aldersgruppen får være med å ta beslutninger. Det er jeg glad for at Trøndelag Høyre også har forstått. 

Vi ungdomspolitikere brenner alle for ulike saker: skole, miljø, helse, jobb og skatt. Til felles er at vi alle representerer unges interesser, og ofte kjenner på de samme utfordringene selv. Det er ingen som forstår ungdommen bedre enn ungdommen selv. 

I år vil jeg oppfordre alle til å gi en personstemme eller «slenger» for å fremme de yngre stemmene som har valgt å engasjere seg, vi representerer tross alt fremtiden. Godt valg! 

Hedda Christine Bellsli Reinskou 

8. kandidat for Røros Høyre og 11. kandidat for Trøndelag Høyre 

Powered by Labrador CMS