– Vi skal kjempe for Haltdalen oppvekstsenter

Per-Erik Heksem (Ap) og Jan Arild Sivertsgård (Ap).
Per-Erik Heksem (Ap) og Jan Arild Sivertsgård (Ap).

I dette leserbrevet skriver Jan Arild Sivertsgård (Ap) og Per-Erik Heksem (Ap) om at det er viktig å prioritere Haltdalen oppvekstsenter. 

Publisert Sist oppdatert

Siden høsten 2012 har Haltdalen oppvekstsenter spilt en viktig rolle for aktivitet og utvikling i Haltdalen. Lite har trolig hatt større betydning for bolysten i bygda. Når kommunen nå er i gang med å bygge ny barnehage i Ålen, er det viktig å være tydelig på at dette ikke må resultere i et dårligere tilbud ved Haltdalen oppvekstsenter. Holtålen Arbeiderparti ønsker tvert imot å utvikle oppvekstsenteret videre, slik at det også i årene som kommer bidrar til å gjøre Haltdalen til ei attraktiv bygd å bosette seg i.

Vårt mål er å gi Haltdalen oppvekstsenter det handlingsrommet som kreves for å drive på en måte som utnytter de mulighetene fjellkommunen vår gir. Barnehagen må ha nok vogner til å ta med seg de mange barna på tur i nærområdet. Skolen bør ha ressurser til å leie buss for å ta hele kommunen i bruk på aktivitetsdager, besøke historisk viktige steder i regionen eller oppleve Vitensenteret i Trondheim. Dette krever politisk vilje til å prioritere oppvekstsenteret, også i økonomisk tøffe tider. 

Vi skal kjempe for Haltdalen oppvekstsenter. Ikke av taktiske grunner, men fordi vi genuint ser verdien i et levende oppvekstsenter – både for dagens trivsel og trygghet, og for de positive ringvirkningene det har for framtida. 

For å sikre det gode tilbudet fremover, må vi sørge for at bygningsmassen tilfredsstiller framtidas tekniske krav og behovet for plass. Ventilasjonsanlegget i store deler av bygget er i dag utdatert, bruker mye strøm og gir dårlig inneklima. Det bør oppgraderes. I tillegg vil vi se på muligheten for å investere i energibrønner som kan levere forutsigbar, ren energi. Dette er investeringer som kan bidra til å redusere driftskostnadene og styrke økonomien til oppvekstsenteret, samt gi et bedre inneklima til brukerne. Og når barnetallet ved Haltdalen oppvekstsenter er så høyt at kapasiteten i barnehagen er sprengt og skolen må ta i bruk sløydsalen til klasserom, må vi tørre å se på muligheten for å utvide bygningsmassen og kvitte oss med brakkeriggen. Brakker bør aldri være en langsiktig løsning. 

Gjennom fornuftige fremtidsrettede investeringer, skal vi jobbe for at Haltdalen oppvekstsenter fortsatt være et hjerte i bygda. 

 

Jan Arild Sivertsgård

Ordførerkandidat for Holtålen Arbeiderparti

Per-Erik Heksem

3. kandidat for Holtålen Arbeiderparti

Powered by Labrador CMS