Vil ha en kraftpakke for samferdsel og beredskap: 

– Tid er avgjørende når alvorlige skader skjer

Aud Hove, Senterpartiets fylkesordførerkandidat Innlandet, og Guri Heggem 2.kandidat Trøndelag Senterparti.
Aud Hove, Senterpartiets fylkesordførerkandidat Innlandet, og Guri Heggem 2.kandidat Trøndelag Senterparti.

– Kommer ikke hjelpen fram i tide kan det få alvorlige konsekvenser. I et beredskapsperspektiv er det også avgjørende viktig at det er framkommelig både for sivilt og militært personell dersom det oppstår en krisesituasjon, skriver Guri Heggem og Aud Hove. 

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Uvær rammer blindt og skaper store konsekvenser. Mennesker mister hus og hjem, lokalsamfunn blir avskåret fra resten av verden, varer og tjenester blir ikke levert til avtalt tid. Næringslivet rammes hardt med mangel på varer, forsinkede leveranser og påfølgende dårlig inntjening. Og verre skal det trolig bli. Vi kommer til å få mer vær, i større mengde og oftere enn før. Da er det viktig at vi klarer å håndtere det uten at det påfører oss som enkeltmennesker og lokalsamfunn varige skader. Vi mener det er på tide med en kraftpakke for samferdsel og beredskap – i innlands-Norge.

Jernbane og veg er blodårene våre 

I tillegg til å gjøre mye skade på hus og hjem, barnehager, bedrifter, gårdsbruk og kommunehus klarte «Hans» å rasere jernbanebrua i Gudbrandsdalen. Bane NOR har gjort en stor innsats for å få overført gods til Rørosbanen da Dovrebanen ble stengt, men det gikk ikke mange dager før et nytt styrtregn forårsaket ras og dermed ble også den stengt. Når vi skriver dette har vi ingen jernbaneforbindelse mellom Østlandet og Midt-Norge og videre nordover. I en kort periode da «Hans» raste på det verste var fylkesvegen gjennom Engerdal og over Tufsingdalen til Røros og videre gjennom Tydalen eneste omkjøringsmulighet. Denne strekningen ble stengt etter kort tid fordi vegen er i så dårlig forfatning at den ikke tålte en stor økning i tungtrafikk. Vegstrekninger som allerede er hardt belastet og som til og med er stengt på grunn av flom eller ødeleggelser forårsaket av styrtregn må nå tåle en ytterligere trafikkøkning. Dette skaper store forsinkelser i vareleveranser men også et ytterligere økt behov for vegvedlikehold på fylkesvegene våre. Som om vi ikke hadde et etterslep fra før!

Lokalsamfunn uten navlestreng 

Lokalsamfunnene oppover Gudbrandsdalen og Østerdalen er tett knyttet sammen gjennom jernbane og vegsystem videre inn i sørøstdelen av Trøndelag – når togene går og når vegene er åpne. Dette binder oss mennesker sammen, og det gjør at utveksling av varer og tjenester går som det skal. Og motsatt når vegen eller jernbanen er stengt. Vi føler oss utrygge. Hva hvis det skjer noe? Hvor skal vi kjøre? Vi vet alle at tid er avgjørende når alvorlige skader skjer. Kommer ikke hjelpen fram i tide kan det få alvorlige konsekvenser. I et beredskapsperspektiv er det også avgjørende viktig at det er framkommelig både for sivilt og militært personell dersom det oppstår en krisesituasjon.

En kraftpakke for samferdsel og beredskap i innlands-Norge 

Gjennom Innlandet og Trøndelag går blodårene våre som binder sør og nord sammen. I tillegg har vi viktige vegforbindelser gjennom Valdres over til Vestlandet. Denne store regionen har også en lang felles grense med innlandsbygdene i Sverige og med situasjonen lenger øst er det også viktig å se på øst-vestforbindelsene mellom våre to land. Det er på tide å prioritere denne samferdselsmessige viktige delen av landet vårt for å sikre god beredskap, trygge lokalsamfunn og god kommunikasjon mellom landsdelene. Vi mener at vi må prioritere flomsikring av elver og bekker, gjerne kombinert med småkraftutbygging, og sikre skredutsatte veg- og jernbanestrekninger i et større og mer helhetlig perspektiv. Dette krever mye penger og ressurser men vi mener dette må prioriteres nå, og det må ligge en prioritet på dette arbeidet i årene framover i Nasjonal Transportplan.

Guri Heggem

2.kandidat Trøndelag Senterparti 

Aud Hove 

Senterpartiets fylkesordførerkandidat Innlandet

 

Powered by Labrador CMS