Rørosregionen:

Overrepresentert på selvmordsstatistikken

FOR MANGE: Ett selvmord er ett for mye, men rørosregionen har mye mer enn ett. Vår region er overrepresentert på selvmordsstatistikken.

Rørosregionen er overrepresentert på selvmordsstatistikken i Norge, men det er tydelige forskjeller mellom Trøndelag og Innlandet.

Publisert Sist oppdatert

Vil du snakke med noen? Kontaktinformasjon til hjelpetjenester både i rørosregionen og nasjonalt finner du nederst i artikkelen.

Livsvilje støttes av Stiftelsen Fritt Ord.

Kontakt oss

Om du har tips til oss i forbindelse med Livsvilje, ta gjerne kontakt med oss.

 • Fjell-Ljom: redaksjon@fjell-ljom.no/72 40 65 90
 • Tynsetingen/Alvdal MIV: tips@tynsetingen.no/990 99 725

Ifølge tall fra FHI ble det i 2023 registrert 693 selvmord toalt i Norge, 70 flere enn i 2022. Vi må helt tilbake til 1988 for å finne høyere tall.

Antallet øker, dødligheten synker

Selv om det totale antallet har økt, har dødelighetsraten for selvmord falt med 28 prosent siden toppåret 1988, ifølge FHI. Årsaken er at innbyggertallet går opp fortere enn antall selvmord, regnet i prosent. Før vi går inn i statistikken fra rørosregionen er det viktig å påpeke at så å si alle fagpersoner vi har snakket med opplyser at det er vanskelig å få gode data i forbindelse med selvmord. Det er en sjelden hendelse som ofte blir underrapportert. At det er så få hendelser i rørosregionen gjør det vanskelig å trekke noen konklusjoner fra statistikken, men det er noen få punkter som peker seg ut.

Selvmord i rørosregionen

Om vi ser på selvmord på sørsida av fylkesgrensa, altså i kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal, er det i perioden 1996-2022 registrert i snitt 15,3 selvmord per 100.000 innbyggere. Til sammenligning er det registrert 10,1 selvmord per 100.000 innbyggere i Røros og Holtålen. Til sammenligning ligger landsgjennomsnittet på 11,6 selvmord per 100.000 innbyggere i denne perioden. Dersom Røros og Holtålen skulle ligget på samme nivå som kommunene i Innlandet, måtte ytterligere 11 personer ha tatt livet sitt. Det bør gjentas at det er små tall for disse kommunene, og usikkerheten er derfor stor.

For perioden 1996-2022 er det registrert 84 selvmord i rørosregionen, ifølge statistikken fra FHI. 63 på Innlandet-sida og 21 til sammen i Holtålen og Røros. For regionen som helhet var årene 2000 og 2002 toppår med hele sju selvmord. På Innlandet-sida var 2003 og 2020 toppår. Begge årene tok seks personer livet sitt. I Røros og Holtålen peker år 2000 seg ut med fire selvmord. Dessverre ser 2024 ut til å bli et nytt toppår i vår region, med tre registrerte selvmord i løpet av årets fire første måneder.

Flest unge, flest menn

Ifølge den norske handlingsplanen for forebygging av selvmord i perioden 202-2025 har menn en betydelig høyere selvmordsrate enn kvinner. Det gjelder særlig i gruppen 40-60 år. I gjennomsnitt skjer 71 prosent av selvmordene hos menn. Fra dataene i Dødsårsakregisteret kan vi lese at selvmord stod for hele 35 prosent av alle dødsfall i aldersgruppa 20-29 år i 2023. Aldersgruppa 30-39 har flere selvmord totalt med 129, men har også flere dødsfall totalt. For denne gruppa utgjør selvmord 27 prosent av alle dødsfall. I 2023 skjedde de fleste selvmord i aldersgruppa 30-39 med 129 og 50-59 med 125.

Trenger du å snakke med noen?

Dersom har behov for å snakke med noen etter å ha lest denne saken, finnes det flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper der du kan dele tanker og følelser helt anonymt, og få støtte, råd og veiledning:

 • Mental helse på hjelpetelefonen 116 123
 • Mental helse har også en chat, som du finner på mentalhelse.no.
 • Chattetjeneste fra Kirkens SOS: soschat.no
 • Kirkens SOS har også hjelpetelefon på 22 40 00 40
 • Kors på halsen fra Røde Kors: 800 33 321
 • Kors på halsen har også chat: korspåhalsen.no
 • Ved akutte tilfeller, ring 113
 • Legevakt: 116 117 
 • Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus: 78 96 74 00

Psykisk helsetjeneste i kommunene: 

Alvdal: 488 93 270 / 458 76 859

Tynset: 901 00 119

Rendalen: 928 68 430

Tolga: 624 96 500

Os: 952 66 514

Folldal: 414 24 561

Røros: 724 19 860

Holtålen: 977 76 586

Powered by Labrador CMS