Ordfører Busch svarer Bonde

SVARER: I dette leserbrevet svarer ordfører Isak V. Busch på kritikken Anne Sofie Bonde la fram i sitt leserinnlegg.
SVARER: I dette leserbrevet svarer ordfører Isak V. Busch på kritikken Anne Sofie Bonde la fram i sitt leserinnlegg.

Dette leserbrevet er et svar fra ordfører Isak V. Busch til Anne Sofie Bondes leserinnlegg om politikere som hun mener økonomisk nedprioriterer barn og unge.

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er flott å se at Anne Sofie Bonde er opptatt av ungdommens hus på Røros. Det er et fritidstilbud som ligger mitt hjerte nært, hvor jeg har tilbragt mange timer av ungdomstiden min. Jeg føler meg ganske trygg på at kommunestyret i Røros kommune, (uavhengig av hvem som får flertall etter årets valg), kommer til å prioritere å få til utvidet åpningstid på ungdommens hus. At kommunestyret ønsker å se på det i forbindelse med budsjett og økonomiplan i høst betyr ikke at vi ikke vil prioritere det - det betyr tvert imot at vi mener dette er såpass viktig at vi ønsker å finne en varig finansiering, så det blir etablert som et forutsigbart og varig tilbud til ungdommene våre. 

Når det gjelder resultatene i datterselskaper i Ren Røros AS deler jeg Bondes (og helt sikkert alle andres) ønske om at disse skal gå i pluss. Nå er imidlertid hverken jeg eller resten av kommunestyret eksperter på hvordan man best skal drive et konsern som Ren Røros AS, derfor har vi i felleskap med andre eiere i Ren Røros utpekt et styre som vi mener er kompetent til dette, etter anbefaling fra en valgkomité. Jeg har full tillit til at valgkomité, styret og andre i Ren Røros AS gjør jobben sin på en skikkelig måte. Dersom Bonde virkelig mener at styret i Ren Røros ikke gjør en god nok jobb, står hun som alle andre aksjonær fritt til å foreslå andre styremedlemmer på generalforsamling i selskapet. Det har hun ikke gjort, men velger heller å kritisere selskapet gjennom leserinnlegg i avisen.

Jeg er opptatt av at Røros kommune skal håndtere sine eierskap på en seriøs og ordentlig måte. Det er kommunestyret som vedtar Røros kommunes eierpolitikk, som ordfører er forpliktet til å jobbe etter.

Å håndtere sitt eierskap på en seriøs måte mener jeg også innbefatter at eiere benytter seg av de formelle arenaene som følger et eierskap, som eiermøte eller generalforsamling, til å ta opp ulike anliggender i et selskap. Jeg mener det er en langt bedre arena for dialog og informasjonsflyt enn leserbrev aksjonærer i mellom i lokalpressen. 

Nå vet jeg ikke om Bonde benyttet seg av sin rett som aksjonær til å være tilstede, motta informasjon, stille spørsmål og velge inn styremedlemmer i Ren Røros AS ved forrige generalforsamling. Om hun ikke var det, vil jeg anbefale å prioritere deltakelse på generalforsamlinger i fremtiden for å få bedre innsikt i det endringsarbeidet som pågår i konsernet.

PS: Fritidsklubb er heller ikke en lovpålagt oppgave, men noe politikere i Røros kommune i mange tiår har valgt å prioritere likevel. Heldigvis! 

Isak V Busch, ordfører i Røros kommune

Powered by Labrador CMS