– Kommunen kan nå selge strøm til innbyggere med en makspris på 35 øre

Johnny Johansen, 3.kandidat, og leder for Rødt Røros.
Johnny Johansen, 3.kandidat, og leder for Rødt Røros.

– Det er nå kommet nye skatteregler som gjør at kraftselskaper som er eid av kommuner og fylker kan selge strøm til egne innbyggere og lokalt næringsliv for en billigere penge, skriver Johnny Johansen (R) i dette leserbrevet. 

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Røros kommune må nå være sitt ansvar bevisst og sikre at vi ikke opplever ekstremt høye strømpriser fremover. Kommunen kan nå gjennom sitt eierskap i lokalt kraftverk etablere rimelige fastprisavtaler lokalt. Dette vil påvirke økonomien til innbyggerne og det lokale næringslivet.

Det er nå kommet nye skatteregler som gjør at kraftselskaper som er eid av kommuner og fylker kan selge strøm til egne innbyggere og lokalt næringsliv for en billigere penge. Tidligere var dette ikke mulig på grunn av at de måtte skatte av markedsverdien på strømmen, ikke hva de solgte den for. Dette endret seg etter at de nye skattereglene trådte i kraft ved årsskiftet. Nå er dette blitt gunstigere for selskapene. Nå skatter strømprodusentene av den prisen de faktisk selger krafta for ved en inngått fastprisavtale.

Siden det koster 10 øre i gjennomsnitt å produsere strøm kan nå selskaper som Røros E-verk selge strømmen billigere innenfor kommunegrensen med god fortjeneste i kommunal regi. Salg av overskuddsenergi ut av kommunen til kraftbørsen kan gi mer i inntekt så lenge kommunens kraftselskap klarer å produsere mer enn hva som brukes innad i kommunen. Ved å fjerne grunnrenteskatten på kraft ønsket Regjeringen å stimulere til gode fastprisavtaler. Rødt ønsker å jobbe for en, lav fast prisavtale i Røros kommune. Vi mener at den kostnaden det er for abonnentene i kommunen i perioder på vinteren, er for høy siden vi befinner oss i et av de kaldeste områdene i Sør-Norge. Vi bruker mer penger på å varme opp husene enn hva de gjør ellers i store deler av landsdelen vår. Derfor ønsker vi å fremme forslag om at kommunen enten selger billigere strøm lokalt eller at den innfører egne strømstøtteordninger.

 Dette har vært gjennomført tidligere i flere kommuner på Vestlandet før det også ble etablert rimeligere beskatning på slike ordninger. De lokale kraftverkene er eid av folket gjennom fylker og kommuner, og det er opp til de folkevalgte om de ønsker å endre på dette i egne kraftselskaper. Privatøkonomien til innbyggere og lønnsomheten til bedriftene skal ikke lide for at kommuner og fylker ønsker en urettmessig høy pris for krafta de selger. Vi må sikre at Røros kommune i fremtiden fortsatt vil være en attraktiv kommune for innbyggere og lokalt næringsliv.

Johnny Johansen, 3.kandidat, og leder for Rødt Røros.

 

Powered by Labrador CMS