– Vi vil vurdere flere muligheter for å få nye tog til Rørosbanen

FRA HYBRID TIL HYDROGEN?: Slik ser de nye bimodale, eller hybride, togsettene som fases inn på Rørosbanen ut.
FRA HYBRID TIL HYDROGEN?: Slik ser de nye bimodale, eller hybride, togsettene som fases inn på Rørosbanen ut.

Nye tog er med på å gjøre togtilbudet mer attraktivt for de reisende, mener statssekretæren i dette leserinnlegget.  

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksta står for skribentens regning. 

Nye tog er med på å gjøre togtilbudet mer attraktivt for de reisende. Komforten er bedre. Togene er bedre tilrettelagt for bruk av PC og har bedre mobildekning. Nytt materiell er også mer driftsstabilt. Det betyr at nye tog sjeldnere er årsak til forsinkelser og innstillinger i trafikken enn gamle tog. 

Jeg kan godt forstå ønsket om å skifte ut persontogene på Rørosbanen. Dagens dieselmateriell fra starten av 2000-tallet er gammelt og slitt. Noen togpassasjerer på strekningen Hamar–Elverum–Trondheim har da også opplevd å få å sitte i moderne tog gjennom Østerdalen. Enkelte av SJs nyere togsett, som hovedsakelig kjører i Trøndelag, har også vært benyttet på enkelte avganger. Jeg kan godt tenke meg at dette har gitt mersmak.

Fra før av har Stortinget vedtatt å erstatte gamle langdistansetog som brukes i fjerntogtilbudene mellom Oslo og byene Stavanger, Bergen og Trondheim, samt mellom Trondheim og Bodø. Norske tog AS har inngått avtale med den sveitsiske togprodusenten Stadler, som skal levere i alt 17 nye fjerntogtogsett i perioden 2027-2029. Det er ikke mulig å få levert disse togene noe raskere. Fjerntogmateriellet som brukes på disse strekningene har passert teknisk levetid. Det haster å bytte dem ut. Nye tog til Rørosbanen kan ikke gå på bekostning av nye tog til de fire fjerntogstrekningene. Stadler har heller ikke kapasitet til å produsere flere tog for oss samtidig.

Regjeringen skal selvsagt følge opp Stortingets vedtak om nye tog til Rørosbanen. Vi har opsjon på å kjøpe ytterligere 66 tog fra Stadler. Opsjonen kan benyttes til å kjøpe tog til Rørosbanen. Vi må ta stilling til utløsning av opsjoner i løpet av neste år, i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2026.

Det har blitt hevdet at opsjonene i kontrakten med Stadler kan utløses umiddelbart. Det er ikke riktig. Flere tog kan først bli levert når anskaffelsen av de 17 fjerntogene er ferdig. 

Det er heller ikke gitt at de 17 fjerntogene som skal gå Sørlandsbanen, Bergensbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen er designet på en måte som er ideell for behovet på Rørosbanen. Kanskje er det nødvendig med noen tilpasninger? I så fall kan det være hensiktsmessig å bruke litt tid på dette. 

Vi vil vurdere flere muligheter for å få nye tog til Rørosbanen. Eksempelvis vil elektrifisering av andre banestrekninger gi mulighet til å flytte nyere dieseldrevne togsett som er mer miljøvennlige til Rørosbanen.

Jernbanedirektoratet har utredet tiltak for å gjøre jernbanen mer miljøvennlig, der elektrifisering av Rørosbanen også er vurdert. Dette er muligheter regjeringen vil se nærmere på i tiden fremover.

Powered by Labrador CMS