Mange ledige boligtomter til salgs:

– Ikke mottatt én eneste henvendelse

Bilde av Tommy Nyrud som er megler hos Aktiv Eiendom AS og har ansvaret for salget at tomtene i Vollberget.
SELGER: Tommy Nyrud er megler hos Aktiv Eiendom AS og har ansvaret for salget av tomtene i Vollberget.

Tommy Nyrud hos Aktiv eiendom har hatt jobben med å selge boligtomter for Røros Tomteselskap AS i lang tid. – Jeg har ikke mottatt én eneste henvendelse om disse tomtene siden jeg tok over ansvaret for knapt to år siden, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Røros Tomteselskap AS eies av Røros kommune og Rørosbanken, der kommunen eier 60 prosent av aksjene og banken de resterende 40 prosentene.

Tilbakevendende tema

Det har i det siste vært mye diskusjon om arealplaner og hvordan Røros som kommune best mulig kan utnytte de allerede ferdig regulerte arealene i stedet for å ta i bruk nye. Fjell-Ljom har blant annet skrevet om å flytte jernbanen ut av sentrum, flytte flyplassen og fortetting av boliger.

Det har også gjennom flere år vært mye snakk om at det mangler ledige boligtomter.

Vi stiller spørsmålet hvordan det kan ha seg at det finnes flere ledige, ferdig regulerte tomter som ikke ser ut til å bli solgt.

Bygdalaget

Da formannskapet hadde møte på Glåmos tidligere i mai, presenterte Brede Sandkjernan bygda for politikerne. Han er leder i Glåmos Bygdalag og snakket blant annet om tomtene i Vollberget. Han pekte på at ingen tomter er solgt, og han er tydelig på at det er en lite attraktiv reguleringsplan som er årsaken.

Bilde av brede Sankjernan, leder i Glåmos Bygdalag
BYGDALAGET: Brede Sandkjernan i Glåmos Bygdalag vil gjerne ha vekst i grenda. – For å få unger i skolen må vi har tomter og boliger tilgjengelig for salg, mener han.

– Bygdalaget hadde et møte med entreprenør om mulig oppstart i feltet i 2019. Da var det aktuelt å sette opp en tomannsbolig, sa Sandkjernan.

Han mener videre at tomteselskapet ble kontaktet med forespørsel om å redusere prisen på en tomt eller to, kanskje til og med gi bort en tomt. De ble også bedt om å omregulere, slik at tak kan bygges flatere og kanskje også åpne for å slå sammen tomter for å få på plass flermannsboliger.

– Vi var i kontakt med lokal entreprenør som sa seg villig til å bygge dersom pris og bestemmelser blir bedre, poengterte Sandkjernan.

Han peker på at tomteselskapet og teknisk etat hadde møter om reguleringsdetaljene i 2020. Deretter sendte kommunen et varsel til Statsforvalteren om de ønskede endringene.

– Så langt vi kan forstå, strandet saken etter dette fordi Statsforvalteren ba om ny ROS-analyse, sier Sandkjernan.

Kartutsnitt av planområdet
VOLLBERGET: Her er de ferdig regulerte boligtomtene i utvidelsen av Vollberget. Det er usikkert hvorfor det ikke selges tomter her, når det stadig er snakk om tomtemangel i kommunen.

Han bekrefter at bygdalaget ikke har planer om å gi seg med dette, og vil følge opp saken.

– Så lenge vi verken har boliger eller tomter til salgs i bygda, får vi heller ingen nye unger hit. Og uten unger mister vi skolen, som er bygdas hjørnestein. Vi må med andre ord ha boliger for å få unger i skolen, sier Sandkjernan.

Tilgjengelighet

Styreleder i Røros Tomteselskap, Rune Krog, sender oss videre når vi spør om de usolgte tomtene i Vollberget på Glåmos.

Bilde av Rune Krogh, styreleder i Røros tomteselskap
RØROS TOMTESELSKAP AS: Rune Krogh er styreleder. Han overlater salget av tomtene til Tommy Nyrud.

– Tommy Nyrud og Aktiv Eiendom har hatt denne jobben for oss i mange år, så du må spørre ham om hvorfor tomtene ikke blir solgt, sier Krog.

Nyrud bekrefter at han har fått i oppdrag å selge 18 ferdig regulerte tomter i utvidelsen av Vollberget i Glåmos.

– Jeg klarte ikke å finne noen av disse tomtene, verken på Aktiv sine hjemmesider, eller på Finn. Hvordan tenker du at potensielle kjøpere skal finne tomtene?

– Tomtene har ligget ute i mange år, de ble lagt ut første gang i 2016. De forsvant fra nettet i forrige uke da vi oppgraderte systemene våre. Alle våre salgsobjekter må legges over manuelt, og jeg prioriterer selvsagt de det er størst etterspørsel etter, svarer Nyrud.

Etter at Fjell-Ljom tok tak i saken, ble tomtene lagt ut på finn.no og ligger i dag under boligtomter til salgs i Røros kommune.

Markedsverdi og banklån

Nyrud har hatt oppdraget i knappe to år og har ifølge eget utsagn ennå ikke hatt én eneste seriøs henvendelse på tomtene i Vollberget.

– Hvis det ikke er markedsføringa som hindrer salgene, hva tror du da det kan være?

– Jeg vet ikke. Slik jeg opplever det, er det ingenting i veien med reguleringsdetaljene, det er bare et kvarter med bil inn til sentrum av Røros, og jeg vurderer prisene, som starter under 300.000 kroner, som rimelige.

Han peker derimot på at han tror mange har en oppfattelse om at det er vanskelig å få boliglån til boligbygging i grendene.

– En bolig koster gjerne omtrent det samme uansett hvor du setter den opp, og plassering vil selvsagt påvirke markedsverdien. Og det er markedsverdien som ofte er avgjørende for en bank, sier Nyrud.

Likevel mener han at lokalebanker er kreative og løsningsorienterte hvis det kommer en kunde med et låneønske.

– Kontakt banken din, de sier ikke nei automatisk, sier han.

Glåmos oppvekstsenter

Nyrud peker på at bankene er med på de nye boligene i Djupsjølia, noe han mener bekrefter at en bolig i ei grend også kan få lån. Han tror dermed ikke at bankene er årsaken til at folk ikke kjøper tomt i Vollberget.

– Det er nok ikke akkurat positivt at Glåmos oppvekstsenter jevnlig trues med nedleggelse. Man tenker jo noen år framover når man bygger hus, sier Nyrud.

Utbyggere

Nyrud peker også på at det noen steder, blant annet i Os kommune, finnes utbyggere som har kjøpt tomter, bygd boliger og så solgt de ferdige boligene.

– På Glåmos har ingen vært villige til å risikoen med å binde kapital på den måten. Kanskje har bransjen hatt det litt for godt de siste årene, de behøver rett og slett ikke være risikovillige lenger, undrer Nyrud.

Oversikt fra lufta Vollberget utvidelse
VOLLBERGET: Langs denne veien ligger det sju ferdig regulerte boligtomter til salgs, men ingen ser ut til å bry seg.

Vi spør AJ Sandnes Bygg AS, som én av flere potensielle utbyggere i et slikt felt.

Rune Tørresvold jobber i AJ Sandnes bygg, sitter i styret i tomteselskapet og sitter som representant i Røros kommunestyre for Arbeiderpartiet.

– Vi som utbygger er fortsatt risikovillig, og en prosjektering av for eksempel en tomannsbolig i Vollberget er fremdeles interessant for oss, sier Tørresvold.

Han bekrefter at han har hørt snakk om ny detaljregulering, uten at han vet mer om den saken.

Dermed ligger nå saken hos kommunen, så langt Tørresvold vet.

Kommunen

Øystein Engan er kommuneplanlegger i Røros kommune.

– Det stemmer at tomteselskapet har startet et arbeid med endring av reguleringsplan for Vollberget. De har varslet oppstart av planarbeid, og etter høringsrunden har det kommet inn innspill fra Statsforvalteren og fylkeskommunen som påpeker flere ting som må gjøres i planarbeidet. Dette er ting som Ros-analyse, vurdering etter naturmangfoldloven, overvannsvurdering, konsekvenser for barn og unge med mer, kommenterer Engan til saken.

Han informerer om at kommunen har påpekt overfor forslagsstiller at planforslaget ikke vil være komplett før dette er utført.

– Vi har ikke mottatt komplett planforslag enda, sier Engan.

Eierne

Vi spør Even Kokkvoll, banksjefen i Rørosbanken og dermed eier av 40 prosent av tomtene i Vollberget om hva han synes om det trege salget.

– Det må du nesten spørre styreleder Rune Krog om, vi blander oss ikke inn hvordan styret leder selskapet, sier Kokkvoll.

Røros kommune eier de resterende 60 prosentene, så vi tok en telefon til ordfører Isak Veierud Busch. Han svarer i grove trekk det samme som banksjefen.

– Det er styreleder som leder selskapet, vi som eier blander oss ikke i hvordan det drives, sier Veierud Busch.

Røros Tomteselskap AS

Selskapet eies av Røros kommune (60 prosent) og Rørosbanken (40 prosent).

• Stiftet i 1979.

• Nøkkeltall fra Proff (2021):

    - Likviditetsgrad 130,71

    - Lønnsomhet -2,5 prosent

    - Soliditet 99,2 prosent

• Styreleder - Rune Krog

• Nestleder - Kristin Bendixvold

• Styremedlem - Ståle Fredheim

• Styremedlem - Bente Sundt

• Styremedlem - Rune Tørresvold

• Vara - Frode Skogås

• Vara - Gard Erik Sandbakken

• Vara - Jan Magnar Røros

• Vara - May Lisbeth Hembre Hamland

Powered by Labrador CMS