Ber om skrinlegging av Fruvollen-saken

Torill Prytz Kverneng har gjort seg opp noen meninger etter å ha hørt på Fjell-Ljoms podkast om Fruvollen.

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg har med interesse hørt på Fjell-Ljom sin podkast: Seks mennesker som er og vil bli berørt av Fruvollen-prosjektet. 

Ut fra min lokalkunnskap kan jeg med sikkerhet si at i alle fall en av dem som uttaler seg overhodet ikke er eller vil bli berørt av dette prosjektet. Vedkommende uttaler at motstanden er aksjonsprega. Hvilke aksjoner, Aud Selboe? Da planene for Fruhaugen ble lagt fram i oktober 2021, ble det oppretta ei arbeidsgruppe, og meg bekjent har ikke denne gruppa aksjonert på annet enn verbal måte gjennom saklige avisinnlegg. Hvilke praktiske løsninger Selboe måtte finne for for eksempel å unngå anleggstrafikk med mer, ville det vært interessant å få utdypet og konkretisert.

Tiltakshaver bør sende blomster til avisens journalist for å være et villig og ukritisk mikrofonstativ for sin sak. Steinar Skjerdingstad burde kanskje vært konfrontert blant annet med det faktum at han i 2017 oppga uriktige opplysninger i skjema til kommunen og dermed fikk sin eiendom inn på arealplanen.

Kommunestyret vedtok 22.06.23, i demokratiets navn, å legge detaljreguleringen for Fruvollen ut på høring. Nå foreligger resultatet av høringsrunden, et krystallklart nei til utbygging av Fruvollen. I respekt for det samme demokratiet, majoriteten av lokalbefolkninga i Galåen og kommunens egne planer (se nylig innlegg fra Per Morten Hoff), bør det nyvalgte kommunestyret i neste kommunestyremøte sørge for tidenes julegave til Galåen, nemlig skrinlegging av denne saken en gang for alle.

Powered by Labrador CMS